Z takových výstavních exemplářů, které zájemci uvidí ve skautské klubovně ve Švábenicích, lze vyčíst vrtkavé osudy švábenického skautingu.

„Ten v obci založil po válce pan Tabáček, později obnovil činnost František Hladký, po revoluci vedl oddíl Josef Jiříček. V roce 2000 skupina přešla pod organizaci YMCA,“ shrnul historii současný vedoucí Vladimír Hroza.

O junáky údajně nemají ve Švábenicích nouzi. Vloni se zaregistrovalo bezmála dvacet dětí a třináct členů nad osmnáct let.
Mladší děvčata se scházejí v pondělí, starší v sobotu a věnují se převážně chrámovému zpěvu, kluci mají schůzky v sobotu.
„Klubovna je majetkem obce. Obecní úřad nám platí její provoz a přispívá také na dopravu dětí na tábory a celoroční činnost. Jedna ze švábenických firem nám už osmnáct let zdarma vozí materiál na stavbu táborů,“ chválí si podporovatele Hroza.

Stálé tábořiště švábenští skauti mají u obce Milkov na Prostějovsku. Fotografie a kroniky nejen z milkovského tábořiště, ale také z putovních táborů nebo třeba mnoha dalších akcí zájemci uvidí na výstavě nazvané Sto let skautingu.

Ta se uskuteční od šestnáctého do čtyřiadvacátého února ve švábenické klubovně. Otevřená bude vždy v sobotu a neděli od patnácti do osmnácti hodin.