Slovo jamboree pochází z indiánského jazyka a znamená velké slavnostní shromáždění. Používá se pro sjezdy skautské mládeže, které sledují snahy sbratření mezi národy.

Jamboree se koná pravidelně po čtyřech letech. Před čtyřmi lety byli Vyškováci až v Thajsku, letos odletěli na čtrnáct dní do Anglie.

„Setkání je tentokrát o to slavnostnější, že se koná u příležitosti stého výročí založení skautingu. Zúčastní se ho čtyřiadvacet tisíc skautů z celého světa, " pochlubil se vedoucí vyškovského střediska skautů Jiří Wolf a poděkoval vyškovské nadaci Tři brány, která výlet studentů dotovala..

Vyškov reprezentují studenti Lucie Přikrylová, Ondřej Šperka a Nikol Autratová. Doprovází je jeden ze starších skatů, Martin Vašíček. Po návratu se skauti o své zážitky podělí výstavou fotografií a besedou v Knihovně Karla Dvořáčka. (aši)