Arnošt Parsch
12. února 1936 Bučovice
19. září 2013 Brno

Pracoval jako ekonom a současně studoval soukromě skladbu u Jaromíra Podešvy a Miloslava Ištvana. V roce 1963 vstoupil na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a pokračoval ve studiu kompozice u Miloslava Ištvana jako řádný student. Studia dokončil v roce 1968 a poté pracoval jako tajemník brněnské pobočky Svazu československých skladatelů.

V roce 1976 se stal tajemníkem Mezinárodního hudebního festivalu v Brně a v roce 1990 prezidentem jeho direktoria. Na JAMU působil nejprve jako odborný asistent, poté jako externí pedagog a v roce 1996 byl jmenován profesorem.

Zástupci škol ve stáncích na náměstí představovali zájemcům vybrané obory.
Práce truhláře nebo cukráře? Žáci poznali ve Vyškově učňovské obory

Od roku 1980 byl členem uměleckého sdružení Camerata Brno, které sdružuje avantgardní hudební skladatele a hudební teoretiky. Členy tohoto sdružení jsou skladatel Jiří Bárta, Miloš Štědroň, Radomír Ištvan, Leoš Faltus, Ivo Medek, Michal Košut a Alois Piňos.