„Předmětem celé zakázky je instalace nových okruhů v současném systému vytápění. Plánovaná úprava se ale nedotkne stávajících topných těles v objektu. Dodavatelská firma vybuduje dvě nové samostatné větve topné soustavy včetně osazení termostatických hlavic na tělesa," informovala o plánech mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.

Před samotným zahájením prací bude ještě nutné zjistit diagnostiku celého systému topení ve škole. „Tím posoudíme jeho vztah vzhledem k zateplení budovy. Co se týká spotřeby plynu, po dokončení stavebních a montážních prací předpokládáme větší úsporu nákladů," zmínila Bezdomniková.

O jak velkou úsporu půjde, si ředitel školy Zdeněk Pitela netroufá odhadnout. „Není možné ji zatím ani procentuálně vyčíslit. O kolik méně zaplatíme, tak zjistíme až po zajištění změn," prohlásil ředitel.

Dodavatelská firma začne s pracemi v červnu, hotové pak budou o tři měsíce později. Regulace systému topení v základní škole vyjde na přibližně milion osm set tisíc korun. Z rozpočtu Vyškova poputuje na stavbu milion. Zbylých osm set tisíc korun zaplatí škola ze svého investičního fondu.