Velikost projektu se bude podle starosty obce Radoslava Dvořáčka odvíjet od toho, jestli dostanou příspěvek od ministerstva pro místní rozvoj. „Podali jsme žádost o dotaci a uvidíme, jak to dopadne. Pokud bychom ji nezískali, opravíme hřiště jen částečně. A to za zhruba sto padesát tisíc korun, které jsme si vyčlenili z vlastních peněz,“ vysvětlil možné varianty Dvořáček. 

Podle jeho slov by výsledky dotační žádosti měli v Habrovanech dostat do tří měsíců.

ADAM KOŠIR