Do roku 2023 Slavkovské bojiště pomůže ministerstvům přerozdělit peníze z Operačního programu Zaměstnanost, Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu. „Když jsme o peníze žádali poprvé, uspěli jsme ve dvou oblastech. V třetí nám žádost ministerstvo pro místní rozvoj kvůli chybě zamítlo. Museli jsme se tak přihlásit znovu,“ vysvětlila manažerka místní akční skupiny Hana Tomanová.

Společenství se nyní připravuje na vyhlášení výzev. První chystá v prosinci. Určená bude zájemcům o založení dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. „Na přelomu roku zveřejníme výzvu pro zemědělce a podnikatele, následovat budou další pro obce. Musí pocházet z území místní akční skupiny a mít projekt, který odpovídá cílům strategie,“ přiblížila Tomanová.

V Hruškách se budou snažit uspět hned se dvěma projekty. První se týká bytů, druhý lávky pro pěší přes řeku Litavu. „Z obou stran jsou zatáčky, děti, které chodí do školy ve směru od Šaratic tak přechází silnici v dost nepřehledném místě,“ odůvodnil starosta Jan Kauf. Podle projektu stavba vyjde na necelé dva miliony korun. „Dotace může pokrýt až pětadevadesát procent nákladů,“ odhadl starosta.

Peníze pomůžou i v sousedních Křenovicích. Nové učebny tamní školy vznikly na úkor technické části pro dílny. „Ta by s počítačovou učebnou mohla vzniknout v budově bývalé knihovny. Náš cíl je pokusit se čerpat peníze právě prostřednictvím Slavkovského bojiště. Odhadujeme, že by v roce 2019 mohla učebna vzniknout,“ řekl bývalý starosta Křenovic a také manažer centra společných služeb mikroregionu Ždánický les a Politaví Jaromír Konečný. Tým pracovníků centra obcím mikroregionu pomůže při tvorbě žádostí.

Sumu 117 milionů musí skupina vyčerpat do konce roku 2023. „Věřím, že to bude dřív, odhadem v roce 2021. Ale některé projekty můžou být i tříleté a proplácet se budou průběžně,“ vysvětlila Tomanová.

Na vyplácení dotací už se chystají v Místní akční skupině Boskovicko Plus. Ta uspěla v první výzvě. „Šestého ledna nám schválili šestaosmdesát milionů. Zatím o dotace mohli žádat zájemci z Programu rozvoje venkova, celkem jde asi o deset milionů. V programu Zaměstnanost je to sedm milionů. Většina žádostí se nyní schvaluje,“ přiblížila manažerka skupiny Radka Bezděková. Výzvu určenou obcím na rozvoj vyhlásí v pátek.

Tři hlavní oblasti
∙ Z IROP půjde 80 milionů na rozvoj infrastruktury.
∙ Z Programu rozvoje venkova dostanou 25 milionů zemědělci a podnikatelé.
∙ Z Operačního programu Zaměstnanost MAS přerozdělí 12 milionů korun.