Zajímavostí je podle něj stavba pocitového chodníku. „Jedná se o cestičku z různých materiálů, třeba šišek, kůry a různé drti. Děti po ní bosky chodí a poznávají tak přírodu,“ vysvětlil.

ADAM KOŠIR