Malování, zpívání nebo tanec nemusí být celodenní náplní jen pro malé děti ve školce. Ani lidé s prošedivělými skráněmi si je totiž nemusejí odepřít. Umožňuje jim to takzvaná školka pro seniory, která zatím jako jediná v okrese už téměř rok funguje ve Vyškově - Dědicích.

„Oficiálně se jmenujeme Zařízení sociální integrace a naším zřizovatelem je Oblastní charita Vyškov. Působíme jako nestátní nezisková organizace a nabízíme pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost a nejsou schopni sami setrvávat ve svém domácím prostředí,“ vysvětluje vedoucí zařízení Markéta Pučánová.

Zařízení však nepodává pomocnou ruku pouze seniorům a jejich rodinám. „Využívají ho všichni ti, kteří jsou nějakým způsobem postižení,“ shrnuje Pučánová.

Jak ale jedním dechem dodává, nejedná se o žádný domov důchodců ani o léčebnu pro dlouhodobě nemocné. „V případě denního centra, čili takzvané školky, jsou lidé do našeho zařízení přiváženi rodinami nebo naším svozovým vozidlem ráno kolem sedmé osmé hodiny a pobývají tu až do odpoledne. Vedle toho u nás ještě funguje respitní péče a odlehčovací služba, kterou zájemcům poskytujeme čtyřiadvacet hodin denně po dobu maximálně tří týdnů,“ dodává vedoucí zařízení.

Během osmi či čtyřiadvaceti hodin zařízení lidem nabízí veškerou péči. „Snažíme se procvičovat jejich paměť prostřednictvím rébusů či křížovek. Velice oblíbené je cvičení na balonech i žíněnkách, muzikoterapie, ale také tanečky a společenské hry. Jsou to sice hry jednoduché, ale pro naše uživatele velice důležité a vyhledávané,“ upozorňuje Pučánová.

Neméně důležitý je však také kontakt s veřejností. „Děláme vycházky do okolí, navštěvujeme nebo sami hostíme různé kulturní akce. Právě včera za námi například přišly se svým programem děti z mateřinky v Puškinově ulici,“ doplňuje vedoucí. Pokud jde o zájem lidí o poskytované služby, ten se podle ní zejména poslední dobou zvyšuje. „Největší nárůst však očekáváme v období blížících se letních prázdnin,“ dodává Pučánová.