Ten poslal na účet organizace více než šest set čtyřicet tisíc korun.

„Peníze potřebujeme na naši činnost. Nepokryje to ale všechny náklady. Aktivit, které máme, je totiž mnoho. Další prostředky nám dá město, stát, ale i sponzoři,“ vysvětlila statutární zástupkyně Oblastní Charity Vyškov Markéta Pučanová.

Organizace se věnuje také péči přímo v domácím prostředí. Pečovatelskou službu zajišťují terénní pečovatelky. Peníze slouží také na provoz dědického zařízení sociální integrace. Využívají ji lidé, kteří nemohou pro svůj věk, zdravotní postižení nebo sociální situaci žít zcela samostatně.

Charita je také provozovatelem Domu chráněného bydlení ve stanici Rousínov, kde zajišťuje ošetřovatelskou a pečovatelskou službu nejen jejich nájemníkům, ale i přímo v terénu.