Také učitelky v mateřských školách si chtějí v letních měsících odpočinout na zasloužené dovolené. Naproti tomu rodiče nemají dva měsíce prázdnin, aby se mohli nepřetržitě starat o své ratolesti. Kde to jde, pomůžou babičky. Jinde mají ale smůlu. Mateřské školy ve větších městech naštěstí zajišťují alespoň minimální prázdninový provoz.

Ve Slavkově u Brna ztíží situaci stěhování dvou detašovaných míst do nových prostor na Komenského náměstí. „Letos to máme kvůli stěhování složitější. V provozu bude jen Mateřská škola na Koláčkově náměstí. Od osmnáctého července do dvanáctého srpna pak nejsou školy v provozu vůbec,“ informovala ředitelka Mateřské školy Zvídálek Eva Jurásková.

Uzavření provozu v mateřince na přelomu července a srpna však není způsobeno letošním stěhováním. „Máme takovýto režim každý rok. Rodiče vyplňují dotazník, ve kterém napíšou, kdy mají o provoz školky zájem. A v tomto období je opravdu minimální,“ uvedla Jurásková.

Největší zájem projevují rodiče na začátku prázdnin. „Poté počet dětí klesá, někdy jich máme ve třídě třeba jen deset. Víc dětí pak přichází na konci srpna, ale to už máme zase otevřeno,“ doplnila Jurásková.

Letos naposledy

Pro rodiče malých dětí má však dobrou zprávu. Letošní uzavření provozu mateřské školy o prázdninách by mělo být poslední. „Od září vznikne církevní mateřská škola Karolínka. Máme s ní dohodu, že se budeme od příštího roku v prázdninovém provozu střídat,“ podotkla Jurásková.

Provoz přes celé prázdniny naproti tomu zajišťuje mateřinka v Bučovicích. V průběhu roku provozuje na pěti pracovištích devět tříd. V letních měsících zavřou školky v Součkově ulici a v místních částech Kloboučky a Vícemilice.

O hlídání dětí přes prázdniny se podělí zbylé dvě mateřinky. „V červenci bude otevřená školka v Sovětské ulici, v srpnu ji vystřídá školka na Padělcích. Rodiče nemusí mít strach,“ řekla ředitelka Mateřské školy Bučovice Jindřiška Potěšilová.

V Bučovicích projevují rodiče o prázdninový provoz zájem. „Každoročně otvíráme přes prázdniny jednu třídu pro pětadvacet dětí. Kdyby se snad náhle zvýšil počet dětí, máme v záloze ještě druhou třídu,“ dodala Potěšilová.

Také v Bučovicích spolupracují při plánování prázdninového provozu s rodiči. „Rodičů se dopředu ptáme, v jakých termínech mají o letní provoz zájem. V každé třídě tak máme dohodu, jak bude letní provoz fungovat. Jinak by se to dělalo obtížně,“ podotkla Potěšilová.

Podobná situace panuje i v okresním městě. Starost o malé děti si jednotlivé mateřinky rozdělí, o čemž informovaly i rodiče. „Dcera navštěvuje školku na Palánku, která má v srpnu zavřeno. Místo ní je tuším otevřená školka u nemocnice. Naštěstí jsem ale na mateřské, takže můžu mít dceru doma,“ poznamenala třeba Alena Brabcová z Vyškova.

Stejně jako Bučovice, i Vyškov zavře na celé prázdniny školky, které zřizuje v okolních obcích. „Jediné dvě školky, které přes prázdniny fungovat nebudou, jsou v Opatovicích a v Rychtářově,“ uvedla mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Ostatní školky zavřou vždy na jeden měsíc. V červenci nebudou fungovat mateřské školy Dědická, Jarní, Hraničky a Puškinova. V srpnu přeruší provoz školky Šikulka, Sochorova, Palánek a Havlíčkova.

Prázdninový provoz upravili tak, aby měli rodiče možnost v době výluky své mateřinky umístit děti jinde. „U každé byla určená jiná, která v té době otevřeno mít bude. Samozřejmě je na rodičích, zda tuto možnost využijí,“ poznamenala Bednářová. Informace o náhradní možnosti byly ve školkách vyvěšené dlouho dopředu.