Základní školy regionu, které zřizují obecní a městské úřady, přes prázdniny opravovaly a vylepšovaly své budovy. Střední školy na tom byly o poznání hůře. Dělníci se u nich prakticky ani neohřáli. Krajský úřad jako jejich zřizovatel totiž odčerpal valnou část peněz určených pro investice na jednotlivých školách zpět do svého rozpočtu. A ze vzniklé rezervy dotuje pouze některé školy.

„Přes léto jsme toho moc nezvládli, protože nemůžeme tolik čerpat z investičního fondu. Kraj má málo peněz a hromadí prostředky pro školy, které potřebují udělat rozsáhlé opravy,“ uvedl ředitel vyškovského gymnázia Václav Klement.

Podobnou zkušenost má i jeho kolega z Bučovic. „Každý rok nám z fondu odčerpávají. Loni to byla jedna třetina příslušné částky, letos a příští rok to budou dokonce dvě třetiny. Dřív jsme z těch peněz mohli třeba za dva tři roky našetřit i na nějakou větší rekonstrukci. Teď už to nejde,“ přidal se ředitel bučovického gymnázia Jiří Vlček.

Krajský úřad totiž rozděluje prostředky s ohledem na důležitost akce. „Zastupitelstvo odvedlo letos z investičních fondů určených školám do Investičního fondu Jihomoravského kraje téměř sto třicet pět milionů korun. O dotace z těchto prostředků mohou jednotlivé školy žádat,“ reagoval mluvčí kraje Jiří Klement.

Všechny školy ovšem odčerpané peníze zpět nedostanou. „Žádosti jsou vyhodnocené odborem školství a odborem investic jak po stránce organizační, tak technického stavu. Následně vytváříme seznam investičních akcí v pořadí důležitosti, který schvaluje krajské zastupitelstvo,“ doplnil mluvčí.

Právě to, že z peněz odčerpaných všem školám jsou dotované pouze ty, které uspějí se svou žádostí, odmítá bučovický ředitel. „Některé školy, které mají velké investiční akce a podají úspěšně žádost, pak berou ve výsledku třeba desetkrát víc než stejně velká škola, která takovou akci nemá, nebo jednoduše neuspěje. To mi přijde nespravedlivé,“ řekl Vlček.

Ředitel vyškovského gymnázia navíc nabízí druhý možný důvod, proč z investičních fondů kraj odčerpává. „Řekl bych, že si vytváří také určitou rezervu na stavební a jiné úpravy spojené se slučováním škol, které se například u nás vyšplhají do milionů,“ dodal Klement.

Připomněl tak plánované sloučení vyškovského gymnázia se Střední školou zdravotnickou a zemědělsko-ekonomickou ve Vyškově. Pokud rozhodnutí krajské rady z minulého týdne schválí zastupitelstvo kraje, ke sloučení dojde v příštím školním roce. Podobný osud potká bučovické gymnázium s tamní obchodní akademií.

Mezi ty šťastnější školy, kterým se odčerpané peníze vrátí, patří právě vyškovská Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická.Ta v říjnu zahájí rozsáhlou opravu kuchyně, na kterou získala z Investičního fondu Jihomoravského kraje dotaci ve výši téměř sedmi milionů korun. Kuchyň by měla být hotová na konci kalendářního roku.