Nárůst užívání návykových látek u dětí a mladistvých představuje problém v celém kraji. Podle vedoucí brněnského Poradenského centra Psychologicko-pedagogické poradny Lenky Skácelové se situace zhoršuje od pandemie covidu. „Situace se v posledních dvou letech zhoršuje. Žáci na školách nejvíce užívají tabákové výrobky. V kurzu jsou i nikotinové sáčky. V poslední době je to také kratom, který se ale objevuje spíš na středních školách. Někde děti nicméně začínají s látkami experimentovat už na prvním stupni základních škol,“ popsala metodička prevence.

Že počet uživatelů návykových látek mezi žáky roste, potvrdil i ředitel hodonínské Základní školy Očovská Jakub Král. „E-cigarety jsou na naší škole nejrozšířenější. Žáci s nimi začínají zhruba od sedmé třídy, a to bez ohledu na pohlaví. V oblibě je i žvýkací tabák a energetické nápoje s vysokým obsahem kofeinu, a to i přes to, že školní řád tyto látky zakazuje,“ popsal Král. Dodal, že při porušení zákazu škola použije výchovná opatření, která však ve většině případů nezabírají.

Zvláště nebezpečná je podle Skácelová nezkušenost dětí, které s látkami experimentují. „Každý je jinak psychicky a biologicky vybavený a žák proto neví, jak bude jeho tělo na látku reagovat. Odezva mladého organismu může být obrovská, a pokud například učitel není seznámený s tím, že žák látky bere, není na takovou situaci vůbec připravený,“ informovala Skácelová.

Zhoršení situace naopak nepozoruje ředitel Cyrilometodějského gymnázia v Brně Štěpán Policer. „S užíváním návykových látek jsme na naší škole závažné problémy neměli. V poslední době jsme zatím nemuseli řešit, jak případného provinilce potrestat. Lze ale říct, že by v úvahu mohlo připadat podmínečné vyloučení či snížená známka z chování,“ zamyslel se Policer. Program protidrogové prevence na škole zajišťují policisté a pracovníci organizace Podané ruce.

Tři případy používání e-cigaret řešila v minulém školním roce Mateřská, základní a střední škola Vyškov, podobný stav popsal i ředitel Střední školy polytechnické Petr Hájek ve stejném městě. Hájek nemusel na škole řešit ani žádný závažnější problém s alkoholem nebo nelegálními drogami.

S různorodější škálou látek se potýká kyjovská Střední škola polytechnická. Její ředitel Petr Koiš uvedl, že se kromě tabákových výrobků setkává u studentů také s marihuanou a HHC produkty, zřídka dokonce s extází a pervitinem. „Často se jedná o žáky, kteří už mají zkušenost s návykovými látkami ze základní školy. Existují drogy, které jsou nové, stále legální, volně prodejné a cenově dostupné a studenti si je mohou opatřit například v automatech a večerkách,“ vysvětlil Koiš.

Děti a mladiství začínají podle Skácelové experimentovat s látkami ze zvědavosti a touhy rebelovat. „Žáci se s tímto chováním setkávají na internetu. Právě kvůli dostupnosti informací jsou před námi vždy o krok napřed. Problematické je, když žák například vidí oblíbeného sportovce, kterého považuje za vzor, jak žvýká nikotinový sáček,“ popsala Skácelová. Poradenské centrum nabízí preventivní programy cílené na školy i rodiče. „Zodpovědnost neleží jen na školách. Rodiče by měli mít přehled, za co jejich dítě utrácí peníze a co na internetu dělá,“ doporučila metodička.

Přehled dostupnosti některých omamných a návykových látek
Legální látky: kratom, CBD, kofein (v energetických nápojích)
Legální látky prodejné od 18+: alkohol, tabákové výrobky, nikotinové sáčky, HHC
Nelegální návykové látky: THC, pervitin atd.