Zatímco si děti budou v červenci a srpnu užívat letní prázdniny, v mnohých školách i mateřinkách bude stále rušno. V prázdných budovách budou dělníci pracovat na rekonstrukcích a modernizacích. Na Základní škole Nádražní ve Vyškově bude například pokračovat další etapa výměny oken za čtyři a půl milionu korun. „Ze strany na Nádražní ulici vymění dělníci třiačtyřicet jednoduchých dřevěných eurooken, dalších třiasedmdesát kusů stejného typu vymění z ulice Hřbitovní a navazujícího štítu,“ popsala vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

V Základní škole Rousínov začaly už v květnu rozsáhlé stavební práce. Využily tehdy vyprázdnění budovy v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru. Pokračovat se bude i v červenci. „Práce se týkají revitalizace učeben fyziky, cizích jazyků, chemie, přírodopisu a výtvarné výchovy stejně jako žákovské kuchyňky a dílny. Nejvýraznější příspěvek bude pro výuku fyziky, kdy se jedná o zásadní renovaci od vybudování učebny před sedmapadesáti lety. Souvisí s tím i zázemí kabinetů ke zmiňovaným učebnám,“ vyjmenoval ředitel školy Jiří Kyjovský.

Po stavebních úpravách, rekonstrukcích rozvodů, podlah a úložných prostor se bude v červenci pokračovat dodávkami mobiliáře, počítačové techniky a dalších pomůcek. „Na přípravě tohoto projektu se podíleli i naši učitelé,“ doplnil Kyjovský. Práce mají podle plánů dokončit v srpnu.

V bučovické Základní škole 710 pomůže s pokrytím nákladů na rekonstrukce dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) přesahující čtyři miliony korun. „Kompletní rekonstrukce čeká dvě učebny cizích jazyků a jednu počítačovou učebnu. Týkat se to bude podlahy, vstupních dveří, klimatizace nebo nového nábytku. Součástí je i bezbariérovost školy, když budeme instalovat schodolez a rekonstruovat bezbariérové záchody,“ informoval školy ředitel Aleš Navrátil.

Další větší akcí bude oprava kanalizace a dlažby v těsné blízkosti školní jídelny. „V přívalových deštích nám tam totiž hned několikrát zateklo. V plánu máme ještě rekonstrukci kabinetu pro učitele. Kvůli snížení rozpočtu však nemůžeme dokončit opravu obložení ve sportovní hale a opravu dřevěných podlah ve dvou patrech,“ připustil Navrátil.

Z programu Evropské unie IROP 1. výzva Místní akční skupiny Vyškovsko se podařilo získat tři miliony a 325 tisíc korun také vyškovské Základní škole Purkyňova. „V případě učebny informatiky počítáme s interaktivní tabulí a třicítkou počítačů pro žáky. Interaktivní tabule poslouží i ve cvičné kuchyňce, která se dočká kompletní obnovy včetně výměny kuchyňských linek a spotřebičů. Významné zkvalitnění výuky si pak slibujeme od vybudování jazykové učebny, která nám chybí,“ informoval ředitel školy Luděk Höfer. Pořídí také schodolez pro postižené a vznikne menší odpočinková zóna v areálu školy.

Pro žáky pořídí do učeben nové lavice a židle. Dojde také ke zkvalitnění parametrů bezdrátové wi-fi sítě, pořízení nového řídicího i zálohového serveru a dalších IT prvků. „Zároveň na naší škole odstartovala druhá ze tří etap montáže hliníkových slunolamů. Jedná se o venkovní stínicí systém, který zabraňuje přehřátí učeben,“ připomněl Höfer.

Dále vybudují v areálu školy odstavnou a manipulační plochu pro čtrnáct aut. V současné době tam pracuje šestašedesát zaměstnanců. „Jejich počet se za poslední léta zvýšil a naše škola má velký počet zaměstnanců dojíždějících za prací, kteří využívají pro rychlé spojení osobní automobil. Parkovací plochy v areálu školy již několik let nestačí a zaměstnanci musí parkovat v ulicích poblíž školy, kde porušují dopravní značení nebo zabírají místa na parkovišti u nemocnice pacientům, kteří jedou za ošetřením,“ vysvětlil ředitel.

Na závěrečnou etapu opravy zídky a oplocení se připravují v létě na Mateřské škole Dědická ve Vyškově. Rozrostlé túje, které zídku poškozovaly, tam nahradí novou zelení. Ta zároveň oddělí rušnou silnici od zahrady mateřinky. „Do doby vzrůstu dřevin do požadované výšky chceme na oplocení umístit stínící plachtu. Letošní práce zahrnují především opravu zídky v délce přes šedesát metrů,“ informovala ředitelka školky Miroslava Hamplová.