Projekt protipovodňových opatření podmiňuje další rozvoj obce. „Bez jejich vybudování se nebudeme moci pustit do nové výstavby, obohatit obec o nové sportoviště nebo plánovaný dům pro seniory v lokalitě dnešního kláštera,“ informoval starosta Hrušek Jan Kauf.