„Pro příští rok zastupitelstvo města schválilo vyrovnaný rozpočet,“ uvedl tajemník městského úřadu Pavel Dvořák. Radnice počítá s celkovou výší příjmů a výdajů sto pětasedmdesát milionů korun.

Hlavním cílem je začít s opravou zámeckých koníren a vozáren, ve kterých by do roku 2013 měla vzniknout nová napoleonská výstava. Na projekt radnice koncem listopadu podala žádost o padesátimili­onovou dotaci z Regionální rozvojové agentury jižní Moravy. Město plánuje v příštím roce také zvelebovat bytový fond, do kterého půjdou peníze z prodeje bytů na sídlišti Nádražní.

V jiných oblastech radnice naopak počítá s úsporami. „Podobně jako letos nezvýšíme příspěvky pro školy, zámek a technické služby. Nezrekonstruujeme některé silnice, chodníky a veřejné plochy, nevybudujeme také například nové parkoviště na sídlišti Zlatá Hora. V některých ulicích města neopravíme kanalizaci a veřejné osvětlení,“ uvedl již dříve starosta města Igor Charvát.

Podobně jako jiná města v okrese, i Slavkova se letos dotkla ekonomická krize. Z daní dostali o deset a půl milionů méně, než plánovali. Pro příští rok proto radnice počítá s nižšími výnosy z daní než letos, a to s dvaapadesáti miliony korun.