Stalo se tak u příležitosti návštěvy židovské komunity z britského Nottinghamu. „S komunitou jsme ve spojení od šedesátých let, kdy získali jeden z vzácných svitků tóry,“ řekla mluvčí radnice Veronika Slámová.

Představitelé města se starají o uchování památky například obnovením muzea v bývalé židovské škole, které bude jednou ze zastávek nového okruhu slavkovského zámku po židovských památkách. Radní také připravují rekonstrukci Koláčková náměstí, které bývalo centrem ghetta.