Dlouhé čtyři roky trvalo jednání s původními vlastníky pozemků v okolí Slavkova u Brna. Teď se konečně blíží ke konci. Pozemkový úřad ve Vyškově schválil návrh pozemkových úprav a čeká na případné odvolání některého z účastníků řízení. Pokud se nikdo neodvolá, Slavkov konečně získá pozemky pro stavbu protipovodňových opatření.

Podstatou úprav je přeskupení vlastníků jednotlivých pozemků v nezastavěné části města. „S původními vlastníky jsme dohodli směnu za pozemky, které vlastní město,“ uvedl vedoucí odboru investic a rozvoje Městského úřadu ve Slavkově Petr Lokaj.

Městu změna usnadní plánování krajiny v okolí Slavkova. „V uvozovkách můžeme říct, že jde o územní plán krajiny. Město bude například vlastníkem pozemků pod polními cestami. Lépe se budou stavět třeba suché poldry nebo větrolamy, protože město nebude muset pozemky vykupovat od jejich vlastníků,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Slavkově u Brna Miroslav Zavadil.

K žádosti o komplexní pozemkovou úpravu vedly slavkovskou radnici dva důležité důvody. Prvním z nich byl nesoulad platné katastrální mapy a skutečného stavu v terénu. Ještě důležitější je druhý důvod, a to potřeba protierozních a protipovodňových opatření.

Slavkov totiž před rokem vyplavily mohutné přívalové deště, které zatopily část města a strhly šedesát metrů zámecké zdi. Záplavám napomohl i nedostatek suchých poldrů a také kukuřice na poli nad městem, která na rozdíl od jiných plodin velmi snadno propustí vodu.

Schválení rozhodnutí o návrhu komplexní pozemkové úpravy je pouze prvním krokem. „Katastr nemovitostí se dostane do jakéhosi stopstavu, který nakládání s pozemky poněkud ztíží. Jakmile však vejde rozhodnutí o návrhu v platnost, Pozemkový úřad vydá rozhodnutí o výměně pozemků,“ řekla referentka odboru investic a rozvoje Městského úřadu ve Slavkově Taťána Pitáková. Tím začne druhá etapa pozemkových úprav. „Vymění se vlastníci podle dohody a tím se katastr odblokuje,“ dodala Pitáková.

K vydanému rozhodnutí se můžou účastníci řízení odvolat. „Pokud se některý z účastníků odvolá, připravíme spis pro odvolací orgán. Tím je v tomto případě Ústřední pozemkový úřad Ministerstva zemědělství. Na to je lhůta jeden měsíc,“ poznamenala ředitelka Pozemkového úřadu ve Vyškově Alena Sedláková.

Případným odvoláním se zdrží termín, kdy začne rozhodnutí platit. „Pokud se někdo odvolá, ztíží to některé práce, které s pozemkovou úpravou souvisí. Neustále třeba budeme muset aktualizovat katastr nemovitostí,“ dodala Sedláková.

Případná odvolání proti návrhu komplexní pozemkové úpravy však ve Slavkově neočekávají. „Vše jsme podrobně probrali a myslím, že jsme dospěli k dobrému kompromisu,“ podotkla Pitáková.