„Pro vyškovskou společnost je to navazující akce, každý rok takto opraví část svých kanalizací. Tato etapa se týká Smetanovy ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Dvořákova a Havlíčkova. Město právě vypracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci celé ulice, která by však od křižovatky s Dvořákovou měla zasáhnout až ke křižovatce s Lidickou ulicí," popsal plány vedoucí slavkovského odboru investic a rozvoje Petr Lokaj.

Názor lidí

Zatímco zásahy vodařů zahrnují v ulici jen pás široký asi dva metry, rekonstrukce ulice zasáhne celou silnici i chodníky. Ty budou z nové betonové dlažby. „Nyní si žádáme o vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků technické infrastruktury. Důležité je pro nás i to, co si o rekonstrukci budou myslet samotní obyvatelé, takže i s nimi budeme o plánech diskutovat. Potom už jen požádáme o vydání stavebního povolení. Jestli se k rekonstrukci přistoupí, záleží i na tom, zda zastupitelstvo města schválí její financování," podotkl Lokaj.

Vzhledem k tomu, že celý projekt je teprve v počátcích, může vedoucí odboru zatím uvést pouze přibližnou částku, na kterou by rekonstrukce ulice mohla vyjít. „Odhaduji, že se bude pohybovat okolo pěti milionů, můžou to však být i čtyři nebo šest milionů, na to je opravdu ještě brzo," uzavřel Lokaj.