Vodovody a kanalizace Vyškov totiž městu nabídly k odkupu svou administrativní budovu, jelikož se samy chystají stěhovat jinam. Radnice si hodlá vzít další bankovní úvěr. „Vodovody a kanalizace postavily pro sebe na západní straně města u čističky odpadních vod nové sídlo, do kterého se budou stěhovat letos v červnu nebo červenci. Svoji nynější nemovitost v ulici Československé armády nám nabídly k odkupu za deset milionů sedm set tisíc korun. Chceme ji koupit. Pro městské služby by to bylo pěkné zázemí, je větší než současné a komfortnější. Podmínky ve Špitálské ulici jsou navíc pro zaměstnance služeb tak trochu bojové," prohlásil na posledním zasedání zastupitelstva starosta Slavkova Michal Boudný.

Peníze z dražby

Zároveň upřesnil, že současný objekt by šel do veřejné dražby. „Jeho odhadní cena je pět milionů sto tisíc korun. Peníze můžeme použít na jednorázové částečné splacení dluhu, který nám vznikne po koupi nového sídla, jelikož si budeme muset vzít bankovní úvěr. Nebo je můžeme použít například na opravu infrastruktury ve městě. Každopádně současná úroková sazba je tak výhodná, že se nám ani nemusí vyplatit peníze hned vracet," podotkl starosta.

Vodohospodáři prý nabízeli městu také možnost pronájmu areálu zhruba za milion korun ročně. „To se mi ovšem nezdá výhodné. Cena necelých jedenácti milionů za celý areál je velice dobrá. Společnost nám vyjde vstříc, tržní cena takové nemovitosti je mnohem vyšší," naznačil Boudný.

Zastupitelstvo záměr nabytí provozovny v ulici Československé armády schválilo všemi hlasy. Způsob financování koupě formou bankovního úvěru a odprodeje nemovitosti ve Špitálské ulici se však podle očekávání staly předmětem diskuze. Bude se tak o nich rozhodovat na dalším zasedání.

Zastupitel Dušan Jakoubek například upozornil na zadluženost města. „Záměr podporuji, ale chci připomenout, že nás čekají po stránce peněz těžké roky. Těžší než obvykle. Mám proto obavu jít cestou takových vysokých úvěrů. Možná by proto nebylo od věci zkusit s Vodovody vyjednat nájem za jeden rok s tím, že onen milion by byl započitatelný do celkové kupní částky. Získáme pak čas na to, vydražit objekt ve Špitálské ulici a úvěr si vzít jen na skutečný rozdíl ceny obou nemovitostí," navrhl Jakoubek.

Za desítky milionů

Odcházející ředitel Technických služeb žádal zastupitele, aby návrh podpořili. „O mě sice už nejde, ale přesto musím říct, že bych byl nerad, kdyby se taková příležitost promarnila. Cena areálu je neopakovatelná. Když jsme si před časem nechali dělat odhad na to, kolik by stála výstavba nového areálu na Zelnici mezi obchvatem města a sídlištěm, částka se při vší skromnosti zastavila asi na pětašedesáti milionech korun," poukázal Lánský.

Zdůraznil, že pro potřeby Služeb je současný areál nedostačující a možnost přestěhování do vhodnějších prostor se řeší už delší dobu. „Kromě jiného nabízí sídlo vodohospodářů řadu parkovacích míst, kam se mimo jiné dají umístit opravné a mycí rampy. V současné době máme techniku rozesetou po celém Slavkově. Takhle by všechno mohlo být soustředěné do jednoho místa," připomněl starosta Boudný.

Lánský navíc upozornil, že už ho kontaktoval jeden podnikatel, který má o koupi areálu ve Špitálské ulici zájem. Areál Vodovodů a kanalizací před časem odkoupily pro své Technické služby i Bučovice.

Transakce se tehdy odehrála za prakticky stejných podmínek, jaké společnost nyní nabízí Slavkovu u Brna.