V uplynulém roce obec díky dotaci rozdala téměř čtyři stovky hnědých nádob s objemem 240 litrů a čtyři sta kompostérů. „V současné době tak zaměstnanci technických služeb každých čtrnáct dní sváží téměř sedm set nádob na biologicky rozložitelný odpad,“ informovali představitelé města. Jen v minulém roce pak technické služby svezly a připravily na kompostování celkem 570 tun biologicky rozložitelného odpadu, z čehož dvě stě tun tvořila městská zeleň a zbytek odpad vytříděný obyvateli.