Ačkoli takřka tříhodinová diskuze měla své vyhrocené momenty, iniciátoři petice proti výstavbě odešli podle svých slov s dobrým pocitem. „Starosta nám po skončení sdělil, že o výstavbě na Kounicově dvoře bude rozhodovat až nové zastupitelstvo, což nás potěšilo. Doufám, že nové vedení města přistoupí k vyjednávání odlišným způsobem a zdravý rozum nakonec zvítězí," okomentovala jedna z iniciátorek petice Ilona Hrbáčková.

Lidé se díky veřejnému zasedání seznámili s aktualizovanou analýzou rozvoje města pro nadcházející roky a jeho dopadem třeba na dopravu, školství, služby a zdravotnictví. „V současné době je v plánu hned několik zástaveb například v lokalitách Zelnice, pod Zlatou Horou, v Nerudově ulici nebo právě na Kounicově dvoře. I s ohledem na to předpokládáme, že v roce 2020 by ve Slavkově mohlo žít okolo sedmi tisíc šesti set obyvatel," řekl vedoucí odboru investic a rozvoje Petr Lokaj.

Podle dat Českého statistického úřadu žilo začátkem letošního roku ve městě asi šest tisíc tři sta lidí. Podle Lokaje by se v dalších dvaceti až třiceti letech mohl počet zvýšit až na deset tisíc. Závěrem analýzy bylo, že s ohledem na plánované opravy místních cest, rozšíření mateřské a základní školy nebo chystanou stavbu nového supermarketu by Slavkov měl zátěž spojenou s nárůstem obyvatel bez větších potíží zvládnout.

Iniciátor petice Leoš Novák nicméně kvalitu studie zpochybnil. Hlavně s ohledem na stav, který panuje při deštích v ulicích okolo Kounicova dvora. Podle něj je tamní kanalizace v katastrofálním stavu: na silnicích stojí voda i týden po dešti a při každé větší průtrži hrozí některým obyvatelům zatopení. „Nejdřív by se měla napravit stávající situace a pak teprve jednat o výstavbě, která stav bezpochyby zhorší," zdůraznil Novák.

Podle jeho názoru by mělo město společnost SKR Stav, která pozemek Kounicova dvora vlastní a chce na něm komplex až o sto bytech vystavět, dotlačit k většímu podílu na úpravě okolí. „A to nejen toho bezprostředního, ale i ulic nad dvorem, odkud stéká voda do Příční a Kounicovy ulice," podotkl.

Větší zátěž snese

Ke stavu kanalizace se na zasedání vyjádřil i přizvaný vedoucí technického úseku společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov Oldřich Novoměstský. Podle něj splašková kanalizace možnou větší zátěž bez potíží snese, a proto společnost vydala k záměru výstavby kladné stanovisko.

Špatné odvodnění cest a nefunkční kanálové vpustě ale nejsou záležitostí jeho organizace, musí se o ně postarat město. Novák proto vznesl dotaz, jestli radnice bude nezávisle na možné výstavbě na Kounicově dvoře situace s kanalizací řešit. „V moci města to bezpochyby je. Doufám, že se to dostane do programu rozvoje města," odpověděl Lokaj.

Ačkoli cílem debaty nebylo o něčem rozhodnout, starosta Ivan Charvát byl s jejím průběh víceméně spokojený. „Už jsem nevnímal takovou averzi vůči projektu jako dřív. Rozešli jsme se s tím, že vyřešení záležitosti přinese další jednání investora, vedení města a obyvatel," uzavřel Charvát.