„Jak jsem zjistil, naposledy bazén fungoval v devětaosmdesátém roce, potom se dostal do velmi špatného technického stavu. Přál jsem si, aby fontána opět sloužila svému účelu již na letošní napoleonské dny. A to se podařilo,“ popsal slavkovský místostarosta Jiří Doležel.

Dnes už návštěvníci parku slavkovského barokního zámku nenajdou bazén o rozměrech pětapadesát krát dvacet metrů prázdný, ale s více jak jedenácti sty kubíky vody. Díky speciální technologii můžou například trysky chrlit vodu ve dvojím režimu.

„Když má sloup vody nižší výšku, šetříme tím energii i vodu, protože ji vítr tak nerozstřikuje do okolí. Větší sloup spustíme jen k příležitosti nějakých oslav,“ vysvětlil Doležel.