Bouřlivé diskuze okolo plánovaného rozšiřování provozu společnosti Lohmann & Rauscher ve Slavkově u Brna neutichají. Výstavba zařízení, které má za úkol sterilizovat společností vyráběné zdravotnické výrobky, představuje pro firmu zásadní krok. V opačném případě to může znamenat její odchod z města.

Lidé se obávají ethylenoxidu, velmi toxické a karcinogenní látky, která se bude v novém provozu používat. „Samozřejmě se mi to nelíbí. Poté, co jsem zatím slyšel, bych byl nerad, kdyby měla naše město ohrožovat nějaká chemická látka. Firma sice může lidem navykládat, že žádné nebezpečí nehrozí, ale kdo nám to zaručí?" ptal se například Slavkovan Ondřej Zbranek.

Vedení města nad Litavou upozorňuje, že případné nerozšíření závodu může mít negativní dopad na nezaměstnanost. Slavkovský starosta Ivan Charvát přesto vyžaduje objektivní vysvětlení kroků vedení firmy, včetně všech možných dopadů. „Na straně jedné stojí dlouhodobá stabilizace stávajících pěti set padesáti pracovních míst a nárůst dalších minimálně patnácti nových pozic. Na to nesmíme zapomínat. Na straně druhé stojí zvažování vlastníků firmy Lohmann & Rauscher o možném přemístění celého provozu ze Slavkova u Brna, což by mělo zcela jistě fatální dopad na sociální oblast regionu," upozornil starosta.

Jeho slova prokurista firmy Lohmann & Rauscher Miloš Dušánek potvrdil. „Kdybychom nezískali potřebná povolení, ztratíme konkurenceschopnost a tím pádem by hrozilo propouštění, nebo úplné zrušení závodu. Například meziroční snížení objednávek ve výši deseti procent může mít za následek propuštění zhruba šedesáti zaměstnanců," přiblížil Dušánek.

Slavkovští se už s prokuristy firmy dohodli na konkrétním datu společného setkání. „To se uskuteční příští středu 19. září a představitelé firmy na něm zastupitelům města podrobně vysvětlí celý záměr. Vše je posuzované orgány státní správy, na našem městském úřadě se k celé problematice vyjadřovaly odbory životního prostředí a stavebního úřadu, který vydal souhlasné územní rozhodnutí," připomněl Charvát.

Firmě už tak zbývá jen získat stavební povolení. „Následovat bude místní šetření, po němž budou následovat kroky, které povedou k vydání stavebního povolení a nabytí jeho právní moci," konstatoval prokurista.

Krajský úřad kývl

Z hlediska vlivu a možných dopadů na životní prostředí záměr posoudil také Krajský úřad v Brně. „Tamní odbor životního prostředí konstatoval, že předložený záměr nemá tak významné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by vyžadovaly další pokračování procesu posuzování," doplnil starosta.

Koncern chce investicí do sterilizačního zařízení zajistit pracovní místa a budoucnost výrobního podniku. „Rád bych podotkl, že počet našich zaměstnanců se v posledních letech víc než zdvojnásobil. Sterilizace pomocí etylenoxidu je v oblasti medicínských a hygienických výrobků celosvětově nejrozšířenější metodou. Neexistuje jiný postup, při kterém lze zajišťovat kvalitu výrobků a tím i následně bezpečnost pacientů," zdůraznil Dušánek.

Připomněl, že pro firmu je samozřejmostí, že se k čištění imisí, vznikajících při sterilizaci, používají nejmodernější technologie. „Vlastní sterilizační proces je zcela automatizovaný a není k němu potřeba zásah pracovníků," řekl Dušánek s tím, že rozšíření bude stát firmu dvě stě milionů korun.

V současnosti se převážná část výrobků, které firma vyrábí, sterilizuje u externích partnerů v Čechách a Německu. „Rostoucí nespolehlivost při spolupráci s externími partnery, která se týká zejména problematiky dodacích termínů, celý proces komplikuje. A to samozřejmě vyžaduje neustálé změny v organizaci. Pro naši společnost by vznikla bez plánovaného výrobního zařízení značná konkurenční nevýhoda," uzavřel prokurista.

ČTĚTE TAKÉ: Slavkovští se děsí rozšíření provozu firmy