„Iniciativa vznikla v roce 1996. Pomocí ní se účastníci snaží zejména sami v sobě nacházet cesty a způsoby, jak se sblížit s lidmi, kteří jsou rozdílného náboženské vyznání, rasy nebo národnosti," vysvětlil dočasný ředitel zámku Jiří Blažek.

Setkání začíná pátečním koncertem v Historickém sále zámku. V něm se představí soubor Vox Iuvenalis z Brna pod vedením Jana Ocetka. Jeho osazenstvo tvoří především studenti a absolventi brněnských vysokých škol.

V sobotu dopoledne se pak v Rubensově sále uskuteční seminář s názvem Příčiny a důsledky 1. světové války. „To je hlavní téma letošního setkání. Přednášet bude velkopřevor Rytířského řádu Křížovníků s červeným srdcem Jiří Stanislav," uvedl Blažek.

Program zakončí odpolední ekumenická bohoslužba v chrámu Vzkříšení Páně, které bude předsedat kardinál Miloslav Vlk.