„Na základě veřejné vyhlášky by stavebníci měli zbourat dosavadní dřevěný přístřešek a vybudovat na koupališti zděnou přístavba pro přímý prodej a krytou zahrádku,“ vypověděla vedoucí odboru stavebního a územně plánovacího úřadu Hana Postránecká.

S ohledem na stavební úpravy se podle slov Postránecké počítá s lepším využitím stávajícího prostoru. Úpravy se zaměřují na zkvalitnění rohové části koupaliště za účelem rozšíření zázemí občerstvení. „Dělníci by měli vybudovat lepší místo pro uchovávání potravin, sklad balených nápojů nebo místo na mytí nádobí,“ uvedla vedoucí.

Stavební úřad bude mít dohled nad celým průběhem stavby. Kontrolní prohlídky budou probíhat i v dílčích etapách výstavby. „Posoudíme i provedení demoličních prací,“ dodala Postránecká.

Slavkovské koupaliště si v letních měsících kromě místních oblíbila hodně také brněnská klientela. „Na koupaliště si naštěstí zvykli. Domácí by ho neuživili,“ uvedl ředitel slavkovských technických služeb Radoslav Lánský. Největší návštěvnost koupaliště zaznamenalo v roce 2003, kdy překročilo třiasedmdesáti­tisícovou hranici.