Pro zjednodušení nájezdu na mezinárodní silnici I/50 vyznačili na křižovatce dočasně odbočovací pruh pro odbočení vpravo. „Z dob objížďky máme s odbočovacím pruhem ve směru na Bučovice dobré zkušenosti a uvítali bychom jeho trvalé umístění. V dopravní špičce se na křižovatce vytváří z centra Slavkova kolona aut. Řidiči, kteří odbočují vlevo, pak často najíždí na vodorovné bílé pruhy. Sice se tím dopouští přestupku, ale spoléhají na to, že městská ani státní policie tam nemůže pořád hlídkovat,“ podotkl starosta Slavkova u Brna Ivan Charvát.

Snahu ovšem může zhatit protihluková stěna. „Vpravo ve směru na Brno je protihluková stěna, která brání výhledu, což může být překážkou pro povolení odbočovacího pruhu. Musíme nejdřív zpracovat projektovou dokumentaci, která vyjasní, zda jsou rozhledy dostatečné,“ vysvětlil Charvát.

Zadání podmínek pro vytvoření projektové dokumentace teď zpracovává slavkovský odbor dopravy. „Kromě podmínek má určit také její cenu. Rada města pak rozhodne, jestli se nám vůbec pořízení projektové dokumentace vyplatí,“ poznamenal šéf slavkovské radnice.

Kromě nového jízdního pruhu by chtěli křižovatku osadit také světelnou signalizací. „Na křižovatkách se Špitálskou ulicí a silnicí směrem na Křenovice bychom uvítali semafory. Odbor dopravy už jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic a se Správou a údržbou silnic. Jenomže právě Ředitelství silnic a dálnic namítá, že semafory na silnici I/50 dopravu spíš zkomplikují,“ dodal Charvát.