Jako jeden ze sedmi členů komise návrhy posuzoval i opoziční zastupitel Ivan Charvát. „Zastoupeni v ní byli tři architekti i čtyři zástupci města včetně mě. Všechny návrhy řeší prostor z hlediska parkování, odpočinkových ploch, zeleně, ale i možné další zástavby. Zastupitelé se s nimi seznámili na únorovém pracovním jednání. Následuje vyhlášení vítěze, o kterém rozhodne právě zastupitelstvo města,“ komentoval situaci Charvát.

Klíčové bude nalezení shody. „Jedná se o velice významného území v centru. Pokud má záměr revitalizace význam, je nutné nalezení takového návrhu využití tohoto území, který v budoucnu již nevyvolá potřebu zásadní změny a bude uskutečnitelný, protože tato historická část si to zaslouží. Za vhodnou považuji i výstavu všech návrhů,“ dodal zastupitel.

S vlastními vizemi podoby náměstí se už loni projevili místní prostřednictvím ankety. Navrhovali často rozšíření zeleně. „Já bych byl ale za to, aby se dané místo raději opravilo a využilo třeba na parkování pro ty, co bydlí v okolí,“ komentoval Michal Horna.

Se zahájením rekonstrukce město původně počítalo už před třemi lety. „Současně ale mělo možnost získat do majetku pozemek v dané lokalitě a soukromé subjekty nás oslovily s jejich záměry výstavby na svých pozemcích. Tyto nové podněty mají dopad i na změnu regulačního plánu zóny Koláčkovo náměstí a právě z těchto důvodů padlo rozhodnutí o vypsání nové architektonické soutěže, která by na to reagovala,“ vysvětlila Slámová.

Zástupci radnice kvůli tomu oslovili odborníky. „Výzva mířila ke čtyřem renomovaným architektonickým kancelářím a jednomu začínajícímu subjektu. Vzhledem k tomu, že rozpočet města neumožňoval zahájení stavby v tomto volebním období z důvodu soustředění se na rekonstrukci průtahu městem, rozhodli zastupitelé o vypsání architektonické soutěže,“ dodala mluvčí Slavkova.

Prostor je prozatím spíše zastíněný dalšími částmi města, které přitahují turisty. „Nevyužité prostranství v těžišti bývalé židovské čtvrti se může stát při dobře zvoleném využití vhodným doplněním nebo protiváhou Palackého náměstí i zámeckého parku. Aby nové Koláčkovo náměstí dobře fungovalo, musí být snadno rozpoznatelný jeho charakter. Právě tento charakter nesmí být lehce zaměnitelný s charakterem Palackého náměstí a parku. Novou podobou Koláčkova náměstí je nutné podpořit hierarchizaci veřejných prostranství ve Slavkově,“ uvedl před zahájením soutěže městský architekt Lukáš Pecka.