Autoři ze společnosti AusterliztPro totiž mají výhrady k obsahu výstavy. Tvrdí, že má mnoho chyb a také že město porušuje autorská práva. Posledních několik měsíců se nese ve znamení snah o mimosoudní dohodu. Ta se posunula o další krůček: zastupitelé schválili, že Slavkov investuje do úprav expozice. I tak je ale spor stále ve slepé uličce.

Možná dohoda mezi oběma stranami se skládá z několika bodů. Souhlasí s nimi obě strany, panují ovšem neshody v pořadí jejich plnění. „Za prvé jde o omluvu města autorům libreta. Slavkov má také zaplatit náklady na soudní řízení, což nyní činí asi sto tisíc korun. Protistrana zase stáhne veškeré žaloby, které na město podala. A dalším bodem je uzavření licenční smlouvy," připomněl starosta Slavkova Michal Boudný.

Ten už několikrát zdůraznil, že město chce všechny body dohody řešit naráz a komplexně. Také ale upozornil, že radnice několikrát vyzývala autory libreta, aby předložili jmenovitý výčet všeho, co by se mělo na výstavě změnit, a dosud se tak prý nestalo.

Prezident společnosti AusterlitzPro Miroslav Jandora ale tvrdí opak. Tím nejpodstatnějším podle něj ovšem je, že Slavkov porušil a stále porušuje jejich autorská práva tím, že užívá libreto, na které nemá oprávnění. Pokud dojde k uzavření licenční smlouvy, město získá licenci na libreto, kterou nyní drží AusterlitzPro a na jejímž základě staví svá obvinění z porušování autorských práv. Součástí smlouvy má být i závazek města, že nechá v expozici udělat změny, které po něm protistrana bude požadovat. Podle Jandory náklady na tyto změny přesáhnou asi tři miliony korun.

Slavkovští zastupitelé na svém posledním jednání rozhodli, že pokud se strany mimosoudně dohodnou, město uvolní částku na úpravy expozice. AusterlitzPro zdůrazňuje, že toto je přiznáním, že expozice je provedena nekvalitně a obsahuje zásadní nedostatky. „Současně je to přiznáním, že v konírnách není žádná nová expozice, o které město tvrdilo a tvrdí, že se jmenuje Austerlitz – malé město velkých dějin a že ta je vypracována podle libreta pracovníků zámku, které s naším libretem nemá nic společného. Pokud by tomu tak bylo, je ochota města financovat námi navržené změny v expozici jiných autorů nepochopitelnou," stojí v tiskové zprávě vydané společností. Jandora dodal, že ze strany AusterlitzPro je situace nyní taková, že pokud město výstavu oficiálně neuzavře a neomluví se, spor bude pokračovat u soudu.

Bez licence

Právě Krajský soud v Brně, který kauzu řeší, získal od Slavkova dokument sahající do doby před několika lety, kdy město kupovalo projektovou dokumentaci na výstavu od společnosti Saura CZ. Její součástí bylo, jak poznamenala na zasedání zastupitelstva právnička Slavkova Martina Leitnerová, i libreto, ovšem ne už licence na něj. „Jeho autoři ji totiž na společnost Saura nepřevedli. Načež za několik let přišli, předložili licenci a začali se dožadovat autorských práv," dodala Leitnerová.

U jedné ze schůzek se Saurou byl i zastupitel Jan Reichl. „Vzpomínám si na jednu schůzku u starosty, které jsem se zúčastnil. Tehdy už Saura začala výstavu projektovat a na schůzce byli přítomní lidé, o nichž jsem se později dozvěděl, že se jedná o Miroslava Jandoru a Jakuba Samka, jednoho z autorů libreta. Ti mluvili do toho, jak má výstava vypadat navzdory tomu, že město je investor, takže o tomto rozhoduje jeho vedení. A neřekli nám tehdy, že nám libreto neprodají," vzpomněl Reichl s tím, že ze schůzky existuje zápis.

Právě ten dostal podle Leitnerové k dispozici i soud. „Zatím se tímto dokumentem ovšem věcně nezabývá, je to ve stádiu příprav. Soud se stále snaží mezi oběma stranami prosadit mimosoudní dohodu," řekla právnička.

Podle Samka však Reichl Jandoru dávno znal a o expozici spolu jednali opakovaně a nikoli poprvé na schůzce u starosty. „Ta schůzka se uskutečnila někdy v roce 2010 a vysvětlovali jsme na ní panu Reichlovi, že expozice tohoto charakteru a na takovém místě se skutečně bez originálních exponátů neobejde. A cokoli by tam nebo jinde kdokoli pronesl o libretu, na faktu, že město nemá ošetřena autorská práva k našemu libretu, vůbec nic nemění. Výroky o tom, že jsme práva na Sauru nepřevedli, jsou irelevantní a nepravdivé," uvedl Samek.

Jandora dodal, že licenci nabízeli městu k odkupu bezplatně a opakovaně, zástupci města je však odmítli. „Nyní město jednoduše páchá trestný čin a chová se, jako bychom my poškozovali jeho," poukázal prezident AusterliztPro.

Spor trvá už rok a půl. První expozici nazvanou Napoleon-Austerlitz otevřelo město na jaře 2013. Tvůrci vítězného libreta její podobu napadli krátce poté. Návrh žalobců nejprve Krajský soud v Brně zamítl, jejich odvolání k olomouckému Vrchnímu soudu ale přineslo verdikt v podobě předběžného opatření, jehož obsahem je zákaz městu jakýmkoliv způsobem užívat libreto Jakuba Samka a Vladimíra Kočana.

Zaměstnanci zámku vypracovali podle tvrzení zástupců Slavkova nové libreto, na jehož základě město v červnu loňského roku výstavu opět otevřelo pod novým názvem a s pozměněnou koncepcí. AusterlitzPro označuje zámecké libreto za plagiát, město žaloval a Okresní soud ve Vyškově uložil Slavkovu pokutu, proti které se odvolalo. V srpnu se obě strany u Krajského soudu v Brně dohodly, že se pokusí věc vyřešit mimosoudně. Město přistoupilo na požadavek autorů a výstavu uzavřelo. Po dvou měsících ji ale znovu zpřístupnilo.