V poslední době se hodně mluvilo o hrozbě zániku zubní pohotovosti ve Vyškově. Lékaři byli nespokojení s výší odměn. Nedávno z nemocnice, potažmo z kraje zaznělo, že budou od února navýšené. Uklidnila se situace?
Hodnotím kladně, že se nemocnice po deseti letech rozhodla něco změnit. Uvidíme, jak to bude dál se zájmem o služby, který upadal kvůli nedostatečnému finančnímu ohodnocení. Ne každý je chce sloužit, což je pochopitelné. Jsme dost vytížení, a i když služby nejsou časté, každý chce trávit sobotu a neděli s rodinou. Na druhou stranu jsou i lékaři, kteří služby berou rádi. A v rámci rozpisu můžou někoho zastoupit.

Nemáte ve smlouvách, že služby na pohotovosti musíte brát?
Ne všichni. Ale myslím, že jde hodně o etickou záležitost. Takto jsem to i mezi kolegy prosazoval. Děláme to pro své pacienty. A ze zákona se každý musí postarat o svého pacienta, kdykoliv je potřeba, což fyzicky není možné. Řešením je právě pohotovost.

Praxi provozujete přes čtyřicet let. Můžete říct, jak se za tu dobu změnil přístup lidí v péči o chrup?
Tento problém je předmětem řady odborných prací. Vývoj je poměrně pozitivní. Hodně jsem se věnoval péči o děti. Právě v této oblasti došlo ke změně systematické péče. Dřív se dělaly prohlídky ve školách, což už dnes v zásadě moc nefunguje. Rodiče si však postupem let uvědomili, že se každý musí o své zdraví, potažmo o zdraví svých dětí starat sám.

CELÝ ROZHOVOR SI PŘEČTETE V TÝDENÍKU VYŠKOVSKÉ NOVINY, KTERÝ NAJDETE NA STÁNCÍCH AŽ DO ČTVRTKA.