Koncepci zpracovávala odborná firma z Brna. „Schválně jsme to zadali zcela mimo odbor životního prostředí, jelikož je to poměrně náročná odborná práce a chtěli jsme se vyhnout případným námitkám od lidí, že jsme podjatí. Brněnská firma má všechny potřebné certifikace a oprávnění," vysvětlil vyškovský starosta Karel Goldemund.

Koncepce má přinést odpovědi na to, jakým způsobem může Vyškov postupovat, aby park zachoval co možná nejdéle v co nejlepším stavu. „Nebude to otázka chvíle, ale je to dlouholetý proces. Momentálně jde asi o tři etapy, na které budou časem navazovat další," řekl starosta.

Ten doufá, že se diskuse o budoucnosti Smetanových sadů zúčastní co nejvíc lidí. „Pokud při té debatě vyvstanou jakékoli věci, které bude potřeba dořešit, rozhodně se jim budeme věnovat. Byl bych ale každopádně rád, aby materiál schválilo nejpozději červnové zastupitelstvo, abychom mohli začít s první etapou už letos na podzim," doplnil Goldemund.

Připomněl, že kácení v parku je nutné proto, že velká část stromů je ve špatném stavu a nová výsadba potřebuje místo. „Jsem sice laik, ale z toho, co jsem v materiálech viděl, si myslím, že zásah je velice citlivě připravený, určitě se nejedná o žádné drancování," ujistil Goldemund.

Velkým odpůrcem kácení ve městě je sdružení Zelený Vyškov, které vzniklo právě kvůli této problematice. To s koncepcí nesouhlasí. „Navrhujeme zpracování i jiné alternativní koncepce revitalizace Smetanových sadů, aby se mohla vybrat ta, která bude víc vyhovovat požadavkům lidí," prohlásil předseda sdružení Ivan Novotný.

Sdružení by si představovalo referendum. „V něm by Vyškované sami rozhodli, jestli chtějí zachovat stávající charakter parku, nebo ten, ke kterému směřuje navrhovaná koncepce," dodal předseda Novotný.