„Před několika lety jsme rekonstruovali chodníky a stavěli parkoviště před úřadem. Smrk kvůli tomu zůstal jen asi v jednom metru čtverečním zeminy, kvůli čemuž se značně poškodil jeho kořenový systém. Proto postupně usychá a stává se pro okolí nebezpečným," nastínil kobeřický starosta Roman Hanák.

Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní dominantu vesnice, která také dlouhá léta slouží o svátcích jako vánoční strom, má vedení obce v plánu zajistit jí důstojný odchod. „Letos hodláme smrk využít jako máju při tradičních hodech," oznámil Hanák.

Místo něj je pak v plánu před úřadem na jiném, dostatečně prostorném místě vysadit asi třímetrový nový vzrostlý smrk.

O stavu jehličnanu se debatovalo už delší dobu, případ protější lípy je ale docela čerstvý. Na rozdíl od samotného listnáče. „Při nynější stavbě kanalizace jsme totiž přišli na to, že jedna ze dvou hlavních větví lípy je vyhnilá. Rozhodně nejsem pro kácení stromů, ale musíme dbát na bezpečnost lidí. Proto jsme požádali odborníka o stanovisko i na tento strom," řekl starosta.

Stanovisko, které si lze přečíst na úřední desce obce i v její elektronické verzi, bylo stejné jako v prvním případě: strom by měl jít k zemi. „I v tomhle případě máme v plánu náhradní výsadbu. Mělo by vzniknout celé nové stromořadí, ale abychom k ní mohli přistupovat koncepčně, je třeba nejdřív dokončit stavbu kanalizace," plánoval Hanák.