Čím jsou Křenovice zajímavé? Na co byste v lepších časech lákal potencionální návštěvníky?

Naše obec je naprosto skvělá zvláště po kulturní stránce, což se samozřejmě netýká tohoto období. Nový rok obvykle začínáme koncertem vážné hudby v kostele, pokračujeme folklorní akcí Pod křenovskou májou, folkovým festivalem nebo křenovským bigbítem. Dvakrát pořádáme hody, jednak ty normální a obrok babské nebo galánské. Máme také vlastní divadelní společnost a takto bych mohl pokračovat dál.

close Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili. info Zdroj: Deník zoom_in Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.

Je něco, co lidé v obci postrádají a co naopak chválí?

Na toto téma bylo v Křenovicích obsáhlé dotazníkové šetření. Se životem v obci byla podle něj spokojena drtivá většina obyvatel, která dotazníky odevzdala. Nejčastější odpovídali na otázku „co se vám v obci líbí“, že dobrá dopravní dostupnost a klidný život. Na dotaz „co se vám v obci nelíbí“, pak byla nejčastější odpověď, že nezájem lidí o obec a špatné mezilidské vztahy. V poptávce po chybějících službách zmiňovali bankomat nebo masnu.

Ověřovali jste možnost instalace bankomatu?

Mohli bychom ho mít do jednoho měsíce. Veřejně přístupné a monitorované místo pro něj případně jistě také najdeme. Potíž je v hlavně tom, že celkové roční náklady na provoz bankomatu jsou zhruba pět set tisíc korun. Já i zastupitelé si proto myslíme, že tyto peníze lze využít lépe. Občané zaplatí nákupy platební kartou, nebo navštíví bankomat ve Slavkově u Brna.

Představuje pro obec současná krize výrazný výpadek po příjmové stránce?

Dopady krize na příjmovou stránku ještě nemohu odhadnout. Vloni se ale na chodu obce nedostatek financí nijak zvlášť neprojevil.

Jak si ve vaší obci pomáháte v souvislosti s pandemií?

Běžně u nás pomáháme důchodcům. Týká se to nakupování, ale také zajištění roušek. Aktuálně se společně s doktorkou Hanou Svobodovou snažíme o organizaci očkování, pokud to samozřejmě ministerstvo zdravotnictví povolí.