„Vynesla čtyřicet šest tisíc korun. Lidé přispívali po dobu téměř jednoho roku od srpna 2018 do srpna 2019,“ informovalo město. Z peněz byly uhrazeny restaurátorské práce na opravách soch.

V současné době restaurátoři dokončují renovaci devíti soch a sousoší. Náklady na vlnu oprav v roce 2019 dosáhly téměř milionu osmi set tisíc korun, na nichž se z většiny podílelo ministerstvo kultury a částečně i Slavkov. I díky tomu je tak opraveno dvacet nejohroženějších uměleckých děl.