Projekt zahájila už před třemi lety studie proveditelnosti, zásadní byla dotace za necelých osm milionu korun. Loni následovalo stavební povolení a podpis smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení.

„S každým stupněm projektové dokumentace se navyšovala cena za realizaci a tak jsme požádali postupně město i kraj o poskytnutí individuální dotace. Ta činila v obou případech po třech milionech korun. Při stavbě se však zjistily problémy s únosností stropu sedmadevadesát let starého objektu a cena se navýšila o 1,6 milionu,“ přibližoval komplikovanou situaci předseda Katolického domu.

Řešením tohoto navýšení byly půjčky, které provozovatelé splatí až z nájemného. Byty jsou určeny pro zájemce, jejichž příjmy v posledním roce nepřesáhly 0,6 násobek průměrné mzdy a kteří jsou v bytové nouzi, nevlastní dům či byt a bydlí provizorně, ať už to je ubytovna, příbuzní nebo sociální zařízení.

„Nájemné je regulované poskytovatelem dotace a v současné době činí 67,1 korun na metr čtvereční. Dále se bude platit za vodu, elektřinu, teplo a služby spojené s nájmem. Žádost při splnění podmínek zájemce podá na odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Vyškově,“ dodal Adamec.

Pracovníci odboru při sociálním šetření ověří pravdivost údajů, které žadatel předložil. Podrobněji podmínky najdou na webových stránkách katolickydumdedice.cz.

SOCIÁLNÍ BYTY

Budou součástí katolického domu ve vyškovské místní části Dědice.

Většina z šesti bytů je v podkroví.

Dostupné budou výtahem, dva jsou bezbariérové.

Nájemné činí 67,1 korun na metr čtvereční.

První nájemní smlouvy uzavřou zájemci v lednu.