„Habrovanský zámek je jedním ze zařízení kraje, který je zařazený do projektu transformace, ta však neznamená ukončení provozu, jak je někdy mylně prezentováno, ale proměnu sociální služby v moderní a kvalitní službu odpovídající jednadvacátému století. S tím se pojí samozřejmě již zmíněné zlepšení prostředí jak pro klienty, tak pro zaměstnance,“ ujistila krajská mluvčí Alena Knotková.

HABROVANSKÝ ZÁMEK

* Zahrnuje služby pro penzisty, tělesně postižené, ale také chráněné bydlení ve Vyškově.
* Aktuálně poskytuje služby pro 83 klientů.
* Kapacita je naplněná.
* Kraj plánuje přesun do modernějšího prostředí.
* Začne nejdříve za pět let.

Klienti využívají v současnosti tři různé druhy sociálních služeb. „Je to jednak Domov pro seniory s kapacitou pětatřicet klientů a Domov pro osoby se zdravotním postižením se stejnou kapacitou v budově zámku v Habrovanech. V prvotní fázi transformace bylo zbudováno také Chráněné bydlení Vyškov s kapacitou dvanácti klientů. Kapacita všech služeb je k dnešnímu dni plně obsazena,“ sdělila ředitelka zařízení Lenka Korseltová.

Péče o penzisty a nemocné se nepřeruší, vše je ale ve fázi plánování. „Znamená to několikaletý proces, o kterém jednáme také s místní samosprávou a samozřejmě vedením Domova a samotnými klienty, a to s důrazem na jejich individuální potřeby. O budoucnosti samotného objektu zámku se povedou diskuse, je to však opravdu budoucnost vzdálená minimálně pět dalších let,“ zdůraznila Knotková.

Poptávka po službách je v lokalitě dlouhodobě vysoká. „Především pro služby Domova pro osoby se zdravotním postižením je Habrovanský zámek velice žádanou sociální organizací, neboť přijímáme osoby se specifickým tělesným postižením na základě neurologického onemocnění. Máme několik desítek žádostí o tuto službu,“ prozradila Korseltová.

Služby pro penzisty zase cílí na jedince nezvládají péči ve svém domácím prostředí a jsou odkázáni na pomoc druhých. „I o tuto službu je v našem kraji zájem. Chráněné bydlení ve Vyškově je pak dlouhodobě žádanou sociální službou a i tato služba má řadu žadatelů, kteří by chtěli být v tomto typu pobytové služby,“ doplnila ředitelka zařízení.

Několikaletý proces

Konkrétní místo přesunu ještě zvolené není. „Budou to moderní a lépe vyhovující prostory. Znovu upozorňuji, že to bude několikaletý proces. Do jednání zapojujeme mimo jiné také zástupce místní samosprávy,“ potvrdila mluvčí kraje Knotková.

Zvěsti o tom, že Jihomoravský kraj provoz zařízení zcela ukončí, jeho zástupci popřeli. Volné kapacity v domovech na Vyškovsku dlouhodobě chybějí. „Podíl obyvatel starších pětašedesáti let se totiž každoročně zvyšuje,“ řekl k tomu například Bohumil Žandovský, který usiluje o nový domov důchodců v nedalekých Bučovicích.

Vysoká zájem se projevuje také v Habrovanech, kde musejí zvolit kritéria, podle kterých přijímají nové klienty. „Při šetření žadatelů posuzujeme prioritně sociálně nepříznivou situaci žadatele, zda ještě může zůstat ve svém přirozeném prostředí a za pomoci terénních sociálních služeb zajistit si potřebnou péči, a nebo vyžaduje jeho zdravotní stav a sociální situace poskytování celodenní pobytové sociální služby,“ vysvětlila ředitelka Korseltová.

Historie zámku v Habrovanech sahá až do šestnáctého století. Po druhé světové válce skončil ve vlastnictví státu, který tam založil „Dům tělesně vadných v Habrovanech“. Obývalo ho tehdy devětadvacet lidí. Postupně se stal součástí Okresního ústavu sociálních služeb ve Vyškově. Od začátku devadesátých let je pak zařízení příspěvkovou organizací, nejdříve státu pod Ministerstvem práce a sociálních věcí, posledních dvacet let pak pod Jihomoravským krajem.