Jednou z podmínek nájemní smlouvy je totiž fakt, že je možné započítávat do nájemného opravy, technické zhodnocení a údržbu budovy. „Aby mohl odbor místního hospodářství předložit do orgánů města vždycky po uplynulém roce tento zápočet, nutnou podmínkou je vždy na daný rok odsouhlasit plán oprav," řekla mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.

Město díky tomu dopředu ví, které opravy budou letos sokolové dělat. „Investiční záměr na letošní rok počítá konkrétně s opravami sociálního zařízení, malováním, opravou vodoinstalace stěn nebo opravou oken," vyjmenovala Bezdomniková.

Doplnila, že Sokol musí všechny opravy doložit řádnými účetními doklady, které pak město kontroluje. „Poté se předkládá radním ke schválení, kolik peněz bude započtených do nájemného," dodala mluvčí.

Vlastní investicí letos město opraví například smuteční síň v Dědicích. Součástí pětimilionové rekonstrukce bude například nové sociální zařízení, zateplení stropu, změna způsobu vytápění a úprava atria.