„Při mimořádně silné bouři skončil zatopený suterén tělocvičny, problémy pak odhalilo posouzení odborné firmy. Všechny uzávěry vody jsou nefunkční, kanalizační přípojka nemá zpětnou klapku. Je nutné neodkladné řešení,“ potvrdila vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

TJ SOKOL DĚDICE

* Založili ho místní nadšenci 26. září 1909.
* První členové pocházeli hlavně z vlasteneckého „čtenářsko-pěveckého spolku Slavibor“.
* V roce 1921 koupil Sokol místní hostinec, přestavěl ho na sokolovnu.
* Sokolovna se rozvinula ve sportovně společenský areál.
* Následky letní bouře odhalily v hale nutnost oprav.

Zastupitelé už schválili podporu ve výši tří set tisíc korun, která odpovídá celkovým nákladům. Už předloni přitom město v Dědicích podpořilo necelým půlmilionem také instalaci čtyř částí infrazářiče včetně nutných souvisejících prací.

„Vytápění bylo nedostačující, energeticky nákladné, nespolehlivé, velmi hlučné a při jeho použití se nedalo větrat. Souvisela s tím tvorba plísní na stěnách haly, proto bylo nutné tuto situaci co nejrychleji řešit, hlavně kvůli neblahému vlivu na zdraví sportujících,“ doplnila místostarostka.

Sokolovna vznikla v Dědicích na začátku dvacátých let minulého století po přestavbě někdejší obecní hospody. Od té doby ji místní Sokolové postupně rozvíjeli ve sportovní a společenský areál. Patřilo k tomu například budování venkovního hřiště pro volejbal nebo tenis. Samotná tradice dědického Sokola pak sahá až do roku 1909.

Zásadní opravy ale podstupují také sokolovny v dalších místních částech Vyškova. Minulý rok například členové tělovýchovné jednoty v Opatovicích uvítali podporu ve výši necelých čtyř set tisíc na opravu kulturního domu včetně oken a podlah. V opravených prostorách pak mohli oslavit sté výročí Sokola v Opatovicích.

„Každoročně podporujeme jednotlivé tělovýchovné jednoty v místních částech, ale i ve Vyškově, programovými dotacemi určenými na sportovní činnost, opravy zázemí, nákup vybavení a nábytku, zajištění provozních výdajů a podobně. Snažíme se pomáhat všem našim místním částem podle našich možností. V následujícím kalendářním roce připravujeme dotaci například do místní části Hamiltony na opravu sociálního zařízení v místní sokolovně zvané „Glajda“. Naší snahou je, aby tato sokolovna co nejdříve ožila společenským komunitním životem,“ dodala Šulcová.