„Samozřejmě se potvrdila nesmyslnost celého podání, která jen zbytečně oddálila ustavující zastupitelstvo. Nicméně koaliční smlouva je podepsaná, dohody platí,“ prohlásil kandidát na vyškovského starostu Jiří Piňos (ČSSD), který si vůbec nepřipouštěl možnost opakování voleb v okresním městě.

Dvojice stěžovatelů uváděla, že volební schránka musí být po celou dobu konání voleb pod přímou osobní kontrolou okrskové volební komise, tedy i od desáté hodiny večerní až po osmou hodinu ranní mezi oběma volebními dny.

Podle nich tak nebyla dodržená Ústava České republiky a zákon o volbách do zastupitelstev obcí. „Speciálně sestavená a vyškolená volební komise je vlastně svým posláním strážní jednotkou, která má za úkol především strážit po celou dobu konání voleb urnu a její okolí,“ byl přesvědčený Hlásenský.

Jeho vyjádření k verdiktu soudu se redakci Vyškovského deníku Rovnosti včera nepodařilo sehnat.

Nedoložená tvrzení

K návrhu na neregulérnost voleb se vyjádřil také Městský úřad Vyškov. „Ze zápisu o výsledku a průběhu hlasování okrskové volební komise číslo 2 (nacházela se ve vyškovském Besedním domě – pozn. redakce) nevyplývá, že by před zahájením hlasování druhého dne voleb bylo zjištěné porušení pečetí členy okrskové volební komise,“ stálo mimo jiné v usnesení Krajského soudu v Brně. Podle soudu navíc veškerá tvrzení Orálka i jeho zástupce Hlásenského zůstala nedoložená.

Dosavadní vedení okresního města se tak po zamítnutí stížnosti rozhodlo svolat ustavující zastupitelstvo okamžitě. Tedy po vypršení patnácti dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu. „S největší pravděpodobností se sejdeme v pátek 26. listopadu,“ prozradil k ustavujícímu zasedání dosluhující vyškovský starosta Petr Hájek.

Přesto stížnost městu zkomplikovala další kroky. „Jsme pochopitelně velice rádi, že soud už rozhodl. Bohužel došlo k časové prodlevě, která řadu věcí zdržela. Ustavující zasedání zastupitelstva bude takřka o dva týdny později, než se předpokládalo. Může se zdát, že jde o pár dnů, ale v chodu města to je poměrně hodně. Obzvláště když se blížíme ke konci roku a je už potřeba plánovat události a rozpočet roku příštího,“ vypověděla mluvčí města Dana Bednářová.