Pole, na kterých stojí jen ojedinělé trsy obilných klasů a zbytek se válí v různých směrech po zemi. Takový pohled není na Vyškovsku většinou žádnou vzácností.

Na Bučovicku tak po dvou přívalových lijácích vypadají například lány mezi vesnicemi Kojátky a Bohaté Málkovice. Podobně dopadla také spousta dalších polností v okrese.

Zemědělci ovšem jen neradi poskytují informace o odhadovaných škodách. „Jsem na dovolené, takže nemám o ztrátách zatím bohužel žádnou představu,“ řekl například jednatel společnosti ZEMO Bohaté Málkovice Václav Krč.

Vyjadřovat se nechtěl agronom akciové společnosti Rostěnice, která je největším zemědělským výrobcem v okrese, Václav Vykoukal.

„Vyhodnocovat škody je předčasné,“ odmítl být konkrétnější Vykoukal.
Menší problémy připustil agronom velešovické společnosti Rakovec Bořivoj Vrzala. „V jedné lokalitě nám bouřka poničila ječmen, v další lehce mák a pšenici. Není to ale nic tak strašného,“ infomoval Vrzala.

Někteří farmáři jsou dokonce úplně beze ztrát. „Škody nemáme,“ potvrdil soukromý zemědělec z Bohdalic Jan Hlobil.

Ten vidí letošní úrodu zatím poměrně optimisticky.

„Pšenice je velmi slušná, stejně tak ozimý ječmen. Vypadá to, že sklizeň bude lepší než vloni. Pokud tedy nepřijdou nepříjemné výkyvy počasí, třeba kroupy,“ svěřil se Hlobil.

V odhadu je s ním zajedno také Vrzala. „Sklizeň může být lepší než vloni. Nesmí ale přijít nějaké přívalové deště,“ řekl agronom velešovické společnosti.

Nadějné byly už původní jarní prognózy zemědělců. Dost brzy vyrašila kukuřice a řepa, dařilo se i máku, sóji a hrachu. Kvůli zisku nasázela většina zemědělců na velké plochy řepku.

Například švábenické družstvo Haná hned na sto padesáti hektarech. Z toho ovšem měli v době jejího květu pramalou radost například astmatici a také myslivci. Ti poukazují na to, že řepka je toxická pro zvěř.

Naopak mnozí včelaři pro změnu tvrdí, že je z ní nejlepší med.