Avšak pouze těch, které jsou nyní ve státních rukách. Informaci upřesnil mluvčí Nadace knížete z Lichtenštejna a knížecí rodiny v České republice Michal Růžička.

"Některá média se znovuobnovením sporu ve Vyškově začala spojovat kromě polností, lesů a bučovického zámku také zámek v Plumlově. Ten je ale dnes v majetku obce a proto nebyl do žalob vůbec zahrnut," ubezpečil.

Kozlany v únoru.
V Kozlanech očekávají rodáky z Česka i Evropy. Plány ale kazí koronavirus

Rod Lichtenštejnů v rámci sporu s Českou republikou aktuálně na Vyškovsku usiluje o části bývalých panství Bučovice a Plumlov.

Jde asi o deset tisíc hektarů lesů, zemědělské půdy a vodních ploch. "Žalovanými jsou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ministerstvo obrany, Státní pozemkový úřad, Národní památkový ústav, Správa železniční dopravní cesty, Lesy České republiky, Povodí Moravy a Vojenské Lesy České republiky," upřesnil Růžička a opět zdůraznil, že knížecí rodina nepožaduje pozemky či nemovitosti ve vlastnictví soukromých osob, škol, neziskových organizací nebo obcí.