„Mají vytvořit koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu ve Vyškově, kterou si nechalo město zpracovat od Univerzity Palackého v Olomouci. Musí ji teď více přizpůsobit místním podmínkám,“ vysvětlil vedoucí kanceláře starosty a tajemníka vyškovské radnice Stanislav Kolařík.

Návrh koncepce se zaměří na několik oblastí. „Bude mapovat všechny sportovní oddíly a kluby působící ve městě, ale také sportovní zařízení a dětská hřiště. Mimo se bude zabývat například způsobem financování a kritérii pro přidělování dotací a grantů,“ uvedl vedoucí kanceláře.

Potřebné informace si chce radnice opatřit ve spolupráci s veřejností. V regionálním tisku zveřejní dotazníky.

 

Související články:

vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/sport_haly_najem20070825.html