„Cílem dotačního programu je zvýšení kvality a zajištění provozuschopnosti sportovních zařízení na území kraje,“ uvedl mluvčí Jihomoravského kraje Jiří Klement.

O dotaci můžou požádat organizace, jejichž hlavní činnost spadá do oblasti tělovýchovy a sportu. Potenciálními příjemci jsou i obce, kterým patří různá sportoviště a stadiony. Program však není určený pro příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo přímo krajem.

Peníze můžou zájemci žádat na opravy nebo vybavení sportovišť. „Můžou požádat o dotaci, která poslouží k opravám nebo úpravám povrchů venkovních sportovišť i tělocvičen a sportovních hal. Další okruh se týká sociálního zázemí a šaten na sportovištích. Podpoříme ale také opravy nebo pořízení strojního zařízení na údržbu hřišť nebo sportovního nářadí,“ vyjmenoval mluvčí rozsah dotace.

Kraj podpoří jednotlivé žádosti příspěvky v rozmezí mezi dvaceti a dvěma sty tisíci korunami. Žadatel přitom musí ze svých prostředků uhradit alespoň 40 procent nákladů. Žádosti začal kraj přijímat včera, zájemci o dotaci je můžou předkládat až do 30. března.