S větší tělocvičnou se počítalo už v urbanistické studii z roku 1986. Důvodem, proč k ní vesnice nyní přistoupila, byl zejména fakt, že dosavadní hala u školy už nesplňovala potřebné parametry. Měla rozměry patnáct krát osmnáct metrů. „Není tak vhodná téměř pro žádný sport. Původně totiž byla postavená jako gymnastický sál a předpokládalo se napojení na větší tělocvičnu," přiblížil už dřív historii ředitel drnovické základní školy Miroslav Zemánek.

Nová hala mimo jiné nabídne možnost provozování různých sportů. Nebude problém si v ní zahrát florbal, tenis, basketbal nebo třeba sálový fotbal. Podle současné vize bude navíc moci drnovická škola hostit i různé sportovní turnaje, což doposud nešlo. „Počítáme ale s tím, že zcela jistě nebude sloužit jen pro její potřeby. Chceme, aby ji měla k dispozici i veřejnost. Termíny už si ale bude řídit škola," naznačila Hermanová.

Celou akci vedení Drnovic hradí z obecního rozpočtu. „Výstavba haly nás vyjde na dvaadvacet milionů korun. Žádnou dotaci jsme nevyužili," podotkla drnovická starostka.