Zájemci lípu podpoří hlasováním od jednadvacátého června až do dvanáctého září prostřednictvím DMS nebo na webu ankety, kde najdou profily všech soutěžních stromů.

Strom přihlásil do ankety kronikář Sboru dobrovolných hasičů Manerov Jaroslav Novotný, který získal také podporu farní rady a obecního zastupitelstva Bohdalic-Pavlovic. „Nikdo si nepamatuje, kdy byl vysazen a ani dřívější pamětníci nemají jasno. Jedna z domněnek je, že zůstal jako připomínka lesa, který rostl na tomto místě. Les byl vykácen, přeměněn na ornou půdu a lípa zde zůstala jako památka, takže dominuje svému okolí. Za minulého režimu tomu však nebylo. Polní cesty byly rozorány a k lípě nebyl přístup,“ připomněl Novotný, když popisoval v nominaci příběh lípy.

V zámeckém parku ve Slavkově u Brna pokračují restaurátorské práce na barokních sochách, které byly vytvořeny před třemi staletími.
Oživují zašlou krásu. Podívejte se, jak restaurují sochy ve slavkovském parku

Okolí Lípy pod Holým kopcem tak zůstávalo dlouho zarostlé a strom nebyl ošetřován. „Po roce 1990 se však ekologické sdružení Manner zasadilo o jeho vyčištění a v roce 2005 tam nechalo postavit ve spolupráci s místním knězem kapličku zasvěcenou svatému Cyrilu a Metoději. Dnes se tu konají společenské akce a známý kněz Jan Hanák tady slouží mše za doprovodu hudební skupiny,“ přiblížil mluvčí Nadace Partnerství David Kopecký.

Loni postoupil jilm

Celostátní anketu Strom roku pořádá Nadace Partnerství už devatenáct let. Od té doby se do hlasování zapojilo více než 729 tisíc lidí, výtěžek v dosavadní výši 2,8 milionu korun pak putoval na výsadbu a ochranu stromů. V minulém ročníku postoupil do finále také jilm u vyškovského gymnázia.

Pořadatelé akce představili také novinku v podobě setkání s navrhovateli stromů, kterým byl udělen čestný titul Strom hrdina, při takzvané Stromojízdě. „Cílem ankety je nejen upozornění na staré a významné stromy, ale také na ty, které ohrožuje lidská činnost či zdravotní stav. Potřebují nejen péči, ale i pozornost. Zajistíme jim publicitu, kterou si zaslouží,“ vysvětlila koordinátorka akce Silvie Zeinerová Sanža.