„Účelem je znovuzprovoznění historické Staré pošty a propojení s moderní přístavbou restaurace na místě té stávající, která technicky i esteticky nevyhovuje. Práce zahrnují i její demolici, vybudování nových přípojek splaškové a dešťové kanalizace, opravu vodoměrné šachty, změnu pozice hlavní uzemňovací přípojnice, navýšení příkonu nízkého napětí a přeložku přípojky na síť elektronických komunikací,“ popsal tajemník Městského úřadu v Rousínově Marián Tlčik.

Ze samotné historické budovy zachovají pracovníci pouze obvodové zdivo, které ponese jen vlastní zatížení. „Nový krov, stropy a dělicí příčky budou vyneseny pomocí vnitřního ocelového skeletu. Ten dělníci založí na vrtaných pilotách a s původním zdivem bude spolupůsobit pouze pro přenos vodorovného zatížení z původních obvodových zdí do skeletu,“ vysvětlil tajemník.

Úpravy zaujaly také mnohé místní. „Oprava Staré pošty se řešila v plánech už před delší dobou, kdy byly k nahlédnutí i vizualizace. Vítám to s radostí, určitě je to dlouhá léta dost ošklivá skvrna na jinak hezkém a udržovaném městě,“ komentovala například Ladislava Přibylová z Rousínova.

Navržené řešení podle zástupců radnice zachovává členění fasády včetně oken, dveří i architektonických prvků. Přizpůsobuje je pouze novým funkcím a současným technickým požadavkům. Týká se to zejména výkladů bývalých krámků v přízemí budovy.

Nová křižovatka i záložní ranvej pro stíhačky. Silničáři u Vyškova opravují D46.
Nová křižovatka i záložní ranvej pro stíhačky. Silničáři u Vyškova opravují D46

„Původní dveře a okenice tam buď zcela chybí nebo jsou v naprosto dezolátním stavu a je nutné jejich nahrazení novými. Okna, výklady i vstupní dveře jsou navrženy jako repliky původních prvků nacházejících se v současnosti na fasádě. Pokud jsou některé výplně nahrazeny moderními, vytvoří se replika podle stávajících osazených na objektu,“ doplnil Tlčik.

Zdůraznil tak, že architektonické prvky fasády a střechy budou převzaty, včetně replik oken s repasovanými zachovanými kovovými částmi.

Obě podlaží budou bezbariérová

Objekt Staré pošty poslouží zájemcům jako ubytování apartmánového typu, v prvním podlaží budou toalety uzpůsobené i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. „Obě podlaží budou bezbariérová, propojí je nový výtah,“ doplnil tajemník.

K dispozici bude salonek pro hosty i zázemí zaměstnanců restaurace. Její služby využijí nejen hosté Staré pošty, ale i další zákazníci. Celá přístavba bude jednopodlažní s terasou.

Dokončení stavebních prací je v plánu až na květen příštího roku. V návaznosti počítají zástupci radnice s vypsáním výběrového řízení na zařízení interiéru a gastro vybavení.

Objekt takzvané Staré pošty i pozemek pod ním je ve vlastnictví města. V roce 1995 byl vyhlášen kulturní památkou. „Dům postavili nejspíše v roce 1696 při obnovení fary. Jednalo se o farní školu a kancelář městského písaře. Do roku 1816 měla stavba tento účel - od té doby městská strážnice,“ zmínil Marián Tlčik.

Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Nejpozději v roce 1899, zřejmě již dříve, byl v patře zřízen obecní poštovní úřad. „Spolu s radnicí a kostelem svaté Maří Magdalény je důležitým urbanistickým prvkem vestavěným do Sušilova náměstí. Jde především o kulturně historickou památku dějin dopravy, komunikací a poštovnictví,“ uzavřel tajemník Městského úřadu Rousínov.

Aktuální stavba je největší investicí města za letošní rok. Celkové náklady tady přesahují šestapadesát milionů korun bez DPH. Víc jak sedmadvacet a půl milionu z toho přitom pokrývá dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu.