Při uzavírání rozpočtu za minulý rok na posledním bučovickém zastupitelstvu připomněl současný starosta Radoslav Válek dvacetimilionový dluh, který radnice zdědila po bývalém vedení města. To se ostře ohradilo proti jeho vyjádření, že dluh představuje kostlivce ve skříni.

Podle současného starosty předcházelo vzniku dluhu pochybení bývalé radnice. „Bývalá rada rozhodla o vykonání třetí etapy stavby koupaliště, aniž by měla v tu dobu přislíbenou dotaci. Tedy bez finančního krytí. Právě díky tomu, že dotace nakonec nebyla udělená, vznikl zmíněný dluh,“ popsal situaci Válek.

Bývalý místostarosta pochybení odmítá. „Celá kauza vyplývá z neznalosti věci. Nelze čekat na dotaci a teprve potom začít stavět. Stavět se vždy začíná dopředu z vlastního a teprve zpětně jsou proplácené dotace. Tak fungují dotační tituly,“ reagoval bývalý místostarosta a současný předseda kontrolního výboru František Šujan.

Navíc se ohrazuje proti starostovu tvrzení, že dluh je zděděným kostlivcem ve skříni. „Na akci jsme počítali s dotací, která nakonec nevyšla, ale odmítám, že by se jednalo o nějakého kostlivce,“ doplnil Šujan.

Postup bývalého vedení hájí také tehdejší hlava radnice. „Po celou dobu výstavby jsme dělali kroky k získání přislíbených dotací tak, aby dopad na rozpočet města byl co nejmenší. Byly učiněné a vyjednané takové podmínky, aby nevznikla jakákoliv škoda městu,“ řekla bývalá starostka a současná opoziční zastupitelka Šárka Šilerová.

Válek ovšem vidí hlavní pochybení v tom, že bývalá rada nepředložila vykonání třetí etapy ke schválení tehdejšímu zastupitelstvu. „Zastupitelstvo musí dle zákona schválit všechny rozpočtové výdaje, nebo úvěry přesahující pět milionů. Vzhledem k tomu, že jednáním rady vznikl dvacetimilionový úvěr, měla být věc schválená zastupitelstvem. V situaci, kdy není finanční krytí jisté, bych to očekával tím spíš,“ pokračoval Válek.

Současná radnice si dokonce nechala vypracovat právní posudek schvalovacího procesu. „Z analýzy vyplývá, že právě k tomuto schválení zastupitelstvem nedošlo,“ zdůraznil Válek.

Analýzu však bývalý místostarosta Šujan nevidí jako řešení. „I pokud analýza stanoví, že rozhodnutí mělo projít zastupitelstvem, tak to nic neřeší. Co bychom dělali? Zavřeli koupaliště, nebo to nechali zaplatit mě, nebo bývalou starostku,“ vyjádřil se.

Válek nazývá dluh kostlivcem mimo jiné proto, že o něm zastupitelstvo nevědělo. „Bylo to pro nás velmi nepříjemné zjištění. Bude obtížně se s ním v novém rozpočtu vypořádat,“ podotknul současný místostarosta Jiří Horák. Bývalé vedení ovšem tvrdí, že k informacím měli zastupitelé přístup. Tím spíše Válek, který byl předsedou finančního výboru. „Že se staví koupaliště a že to není zadarmo, věděli všichni zastupitelé, kteří svým hlasováním brali na vědomí činnost rady,“ řekla Šilerová.

Válkova slova ji překvapila. „Výrok pana Válka mě spíš vede k zamyšlení, jak odpovědně vykonával funkci předsedy výboru,“ odvětila Šilerová. Obdobně mluví i Šujan. „Starosta byl předsedou finančního výboru, takže se měl zajímat. Měl právo se na cokoliv zeptat. Jestli to neudělal, je to jeho problém,“ přidal se. Současný starosta ovšem odmítá, že by měl ve zmíněné pozici možnost se o dluhu dozvědět. „Mít tu možnost, nemluvil bych o kostlivci ve skříni. Na dluh jsme narazili náhodou. Jako předseda finančního výboru jsem se opakovaně dotazoval na zadluženost města, ale ekonom města mi tuto skutečnost nikdy neprozradil,“ odvětil Válek. Dluh tak podle všeho zatíží rozpočet města na dalších sedm let. „Máme splátkový kalendář, každý rok budeme z důvodu splátek chudší o téměř tři miliony, které budou chybět na rozvoj města,“ vypočetl důsledky Válek.