Předchozí
1 z 14
Další

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Karel Jurka, Vyškov

 Karel JurkaZdroj: archiv

1. Jako každé město jsme přistupovali k problémům tak, jak přicházely. Operativně jsme řešili shánění látek na roušky, jejich samotné šití, distribuci, podporu tisku ochranných štítů, pomoc nemocnici, neziskovým organizacím. Ale ten největší problém, který mě trápí a bude tížit v následujícím období, je daňová predikce ministerstva financí. Už pro tento rok se vůči našemu schválenému rozpočtu podle předpokladů s dopady krizové situace propadneme o přibližně 40 milionů korun, což je skutečně velká rána. Spousta investičních akcí je rozběhnutých a logicky nejdou zastavit. Vyškov dlouhodobě šetří a má nemalé finanční rezervy, s krvácejícím srdcem do nich asi budeme muset sáhnout.

2. Ve Vyškově jsou výjimeční lidé, kteří se rozhodli nezištně pomáhat. Je velmi těžké vyjmenovat všechny, protože jich bylo opravdu hodně. Například paní místostarostka Karin Šulcová zorganizovala skupinu více než 50 dobrovolných švadlen z Vyškova a okolí. Dobrovolníků bylo z různých sfér skutečně mnoho. Ale pokud bych měl někoho jmenovat, tak je to podnikatel Michal Dědek, který se svými zaměstnanci šil a rozdával potřebným roušky, podílel se na projektu Rouškomaty pro Vyškov, za kterým stál Petr Čáslava z firmy Foodex, díky patří rovněž firmě Vyrobadresu.cz rodiny Radka Navrátila, všem tiskařům ochranných štítů, tady musím zmínit pány Jaromíra Šuranského a Radima Pytelu, nemalé věcné dary poskytly například společnosti QUANTUM a STAEG. Skutečně se nedají vyjmenovat všichni, patří jim nicméně velký obdiv a poklona.

3. Nikomu na vládní úrovni pozici v této krizové době nezávidím, protože nevím, jak bych mnohé situace sám řešil. Pokud bych měl zmínit jednu oblast, tak na počátku byl výrazný problém s množstvím a distribucí ochranných pomůcek. Přerozdělovali jsme skutečně směšné počty pomůcek, seznamy, které jsme dostali k dispozici, byly chaotické a neúplné. Velmi nám v tomto směru pomohl pan doktor Rostislav Verner, kterého jsem přizval do krizového štábu. Děkuji i Ondřeji Metelkovi, který má u nás na úřadě na starosti krizové řízení, celému krizovému štábu, rozhodně svým místostarostům. Zvládli jsme mnohé. Nerad bych byl tedy kritikem. Setkali jsme se s něčím zcela novým, určitě máme mnoho nových poznatků a zkušeností, které nám musí pomoci k ještě lepší připravenosti v budoucnu.

Odpovídal ve středu 29. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Michal Boudný, Slavkov u Brna

 Michal BoudnýZdroj: archiv

1. Problémy jsou dva. První je ryze sociální, kdy ustal jakýkoliv kulturní, společenský nebo sportovní život. Má to neblahý vliv na psychiku obyvatel a lidé se museli ve velmi krátké době adaptovat na jiný režim. Druhý je ekonomický, kdy má město ztíženou situaci v plánovaných investicích a rovněž se musí připravovat na daňové výpady, které jdou do jednotek až desítek milionů korun.

2. Nelze nikoho glorifikovat. Každá pomoc se cení! Ať už jde o jednotlivce, kteří přinesou hrst ušitých roušek či firmu která dodá stovky štítů. Poděkování patří všem, kteří nezůstali lhostejní, pomáhají svým blízkým a především dodržují vládní nařízení a svým chováním tak nepřispívají k šíření choroby.

3. Po bitvě ( je-li skutečně po bitvě?) je každý generál. Pro všechny je to nová a nečekaná zkušenost, která ukazuje na bolavá místa v našem zdravotnictví, krizovém řízení a skladě hmotných rezerv. Za této situace nelze nikoho kritizovat či vinit. Opatření se dotkla každého z nás a byla a jsou velmi nepříjemná. Na druhou stranu neprožíváme tragické scénáře jako na jihu Evropy či USA, kde denně vymře několik vesnic. Každá svoboda něco stojí a je pouze na nás co jsme za ni ochotni zaplatit. Kraj je v této situaci prostředníkem mezi ORP a vládou a komunikace probíhá bez problémů.

Odpovídal pondělí 27. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak? 

Jiří Horák, Bučovice

 Jiří HorákZdroj: archiv

1. Řekl bych, že v současné chvíli, kdy máme již za sebou problémy s distribucí ochranných pomůcek a celkovým nastavením nouzového chodu, se s největšími problémy potýkají někteří naši občané. Řada provozů je omezených, mnoha lidem je znemožněno chodit do práce a vydělávat si na svou obživu, bydlení nebo splátky. Mnoho lidí má starosti s hlídáním svých dětí a péčí o své nemohoucí příbuzné. Mnoho spoluobčanů trpí ztrátou sociálních kontaktů a samotou. Toto jsou problémy řady lidí. Významně bude poznamenáno i národní hospodářství a jistě i investiční rozpočet našeho města. Máme naplánováno mnoho projektů, obávám se, že při větším daňovém výpadku nebudeme schopni realizovat všechny akce, jak jsme chtěli. S tím se ale musíme poprat, stejně jako všichni ostatní.

2. Prožíváme složité období, ale taktéž jsme byli svědky mnoha dobrého, jak v našem národě, tak v našem kraji a městě. S nabídkou pomoci se přihlásilo mnoho občanů i firem, kteří projevili velkou solidaritu. Co se týká přímo našeho města, chtěl bych poděkovat například panu Singhovi a firmě Dina-Hitex za vstřícnost hned v počátečních dnech nouzového stavu, kdy bylo potřeba zajistit velké množství roušek, stejně tak dalším firmám z našeho města a regionu, které nabídly pomoc. Byla jich celá řada. Chtěl bych také poděkovat všem dobrovolníkům, kteří v prvních dnech roznášeli roušky, spoluobčanům, kteří nabídli svou pomoc s roznosem jídla a léků seniorům. Chtěl bych poděkovat spolupracovníkům a pracovníkům městských organizací, kteří bez ohledu na pracovní dobu plnili mnoho důležitých úkolů nad rámec svých každodenních povinností. Poděkování patří samozřejmě také všem, kdo bojují v první linii – záchranářům, lékařům, zdravotním sestrám, lékárníkům, pracovníkům v sociálních službách, hasičům, policistům městským i státním, vojákům, prodavačkám, řidičům, pošťákům a všem, kteří se s vypětím sil snaží pomáhat ostatním. Velké díky!

3. První kroky vlády, kdy došlo k rázným preventivním opatřením, byly jistě správné. Následovala však řada chaotických kroků, nejasných metodických postupů, které se měnily téměř z hodiny na hodinu. Nákup a distribuci ochranných pomůcek si musely v prvních dnech zajistit města a další instituce, na stát se nedalo spolehnout. Taktéž chytrá karanténa a spolupráce s hygienou nefungovaly zdaleka tak ideálně, jak bylo prezentováno v médiích. Nechci zde však kritizovat. Prožívali jsme a stále prožíváme velmi složité období a nikdo z nás nemá věšteckou kouli.

V těchto dnech si připomínáme výročí 75 let od konce druhé světové války. Možná je nyní dobré více než kdy jindy vzpomenout na naše předky a jejich tehdejší starosti a strasti, se kterými se museli potýkat a které však nakonec překonali. Stejně tak i my musíme překonat toto složité období. Žádná krize totiž netrvá věčně a tato nebude výjimkou.

Přeji všem mnoho sil, odvahy a především pevné zdraví!

Odpovídal v pondělí 27. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Vlastimil Smékal, Pustiměř

Vlastimil SmékalZdroj: archiv 

1. Současnou situaci zvládáme v rámci možností dobře, žádný závažný problém neřešíme. Chybí nám společenský život, kontakt s kamarády, posezení na zahrádce, sportovní aktivity. Zdraví je ale nejpřednější, to si musíme uvědomit. Rád bych pochválil naše občany za zodpovědný přístup ke krizové situaci, dodržovaní stanovených nařízení, ohleduplnost, solidaritu a aktivitu v rámci vzájemné pomoci. Velkou neznámou je zatím v souvislosti s očekávaným propadem daňových příjmů dopad krizového stavu na obecní rozpočet. Několik významných investičních akcí v tomto roce jsme chtěli spolufinancovat z dotací a nacházíme se v nejistotě, zda nám budou v rámci hledání úspor přiděleny. Jsme ale v dobré finanční kondici a zvládneme to.

2. Osob, firem a institucí, které zaslouží poděkování, je celá řada. Chtěl bych ocenit všechny, kteří jakkoliv pomáhají zvládnout tuto nelehkou situaci. Speciální poděkování patří občanům, kteří našili roušky a podělili se o ně se svými spoluobčany. Ve spolupráci s místní akční skupinou Hanácký venkov, obecní jednotkou sboru dobrovolných hasičů a dobrovolníky se nám podařilo zajistit do každé rodiny dezinfekci. Důležité bylo, že se podařilo zachovat všechny základní služby v obci. Zde bych chtěl poděkovat zaměstnancům našich obchodů, restaurace, pošty, obecního úřadu, ordinace praktické lékařky a dalších provozů, kteří jsou ve svém zaměstnání v kontaktu s velkým počtem osob a podílejí se na zachování chodu služeb v naší obci. Pochválit bych chtěl i pedagogy, kteří originálními způsoby vzdělávají na dálku své žáky a rodiče, kteří se při všech svých starostech zvládají učit se svými dětmi.

3. Ocitli jsme se v situaci, která tu ještě nebyla a na kterou nebyl nikdo připraven. Důležité bylo, že ve srovnání s některými okolními státy vláda zaváděla potřebná opatření hned od počátku koronakrize a snažila se její dopad co nejvíce utlumit. Věřím, že se stát i kraj snaží nastalou situaci zvládat a řešit co nejzodpovědněji.

Odpovídal ve středu 29. dubna 

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jiří Skokan, Letonice

 Jiří SkokanZdroj: archiv

1. V této době, kdy již je období nejistoty a obav z větší části za námi, nevnímám zvláštní problémy mezi lidmi. Na omezení a zákazy jsme si částečně přivykli a v důsledku příznivějšího vývoje situace než se očekávalo a s tím nadcházejícím uvolňováním spíše pozoruji podhodnocování v dodržování nařízení, jako by nás již nic neohrožovalo. Chybí nám společenské vyžití, v současné době, kdy se oteplilo, máme v provozu stánkový prodej nápojů a zmrzliny. Zrušili jsme několik tradičních kulturních akcí, nejvíce budou asi chybět Antonínské hody. Z investičních akcí jsme zatím v důsledku omezujících opatření v souvislosti s epidemií pozastavili rozsáhlejší opravu kanalizace, vozovky a chodníku v ulici Nová. Otázkou je, jaký dopad bude mít nouzový stav na další vývoj života společnosti a obce v oblasti ekonomické a společenské.

2. Myslím, že pochválit mohu všechny obyvatele obce. Děkuji všem za uvědomělý přístup k realizaci hygienických opatření a kázni. Zvláštní dík patří dobrovolníkům, kteří nabízeli Obecnímu úřadu pomoc, ušili a darovali několik stovek roušek nebo se zapojili do pomoci starším a osamělým občanům. Samozřejmě dík a obdiv vyslovuji všem, kteří neohroženě vykonávali a vykonávají svojí profesi – především zdravotníci, policisté, vojáci, dobrovolníci a mnozí další, u nás např. prodavačky.

3. Vzhledem k tomu, že tak vážná situace nastala po cca 100 létech a v podstatě nikdo z žijících ji nezažil, je objektivní hodnocení velice obtížné. Sám jsem čelil tlakům i napadání ze strany lidí, kteří možná měli přehnané obavy v důsledku informací podávaných médii a těch, kteří sami za nic nenesli odpovědnost a přitom mě vyzývali ke krokům, které by v případě realizace znamenaly paniku, zbytečné výdaje a třeba i protiprávní jednání. Pokud z tohoto pohledu mám odpovědět na danou otázku, dnes, po bitvě, je spousta kritiků, kteří ví, co se mělo a nemělo. Já se k nim nechci řadit.

Myslím si, že v daném čase státní orgány neselhaly. Skloubit názor odborníků a politiků je problém, každý se přiklání k něčemu a najít nejlepší řešení se nepodaří okamžitě, většinou se jeho oprávněnost dá zhodnotit až po nějaké době. U toho bych prozatím zůstal.

Odpovídal ve čtvrtek 30. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Václav Matyáš, Vážany nad Litavou

Václav MatyášZdroj: archiv

1. Byť obec hospodaří už dlouhé roky s velmi dobrým finančním potenciálem, počítáme s propadem financí v daňových příjmech a podle toho uzpůsobujeme dění na obci. V investiční strategii budeme však postupovat dále, zejména co se týká přípravných fází pro budoucí investování. Občané by si zasloužili konečně už nějaké odreagování od „sterilně“ vedeného života. U nás na obci byl vždy bohatý společenský život, a to nám nyní už hodně chybí!

2. Výjimeční jsou až na některé překvapivé výjimky v podstatě všichni naši občané, a to zejména svým klidem, korektním jednáním a ohleduplností k spoluobčanům. Obec zajistila téměř ihned od počátku vyhlášení nouzového stavu zdarma roušky pro všechny občany, dále zabezpečila nejvíce navštěvovaná místa v obci desinfekčním roztokem AntiCovid v rozprašovačích a nabídla pomoc občanům s donáškou nákupů. To poslední však nebylo vůbec využito, neboť soudržnost našich občanů byla taková, že nezůstal nikdo osamocen. Občané se o sebe zajímají a vzájemně o sebe pečují. Na obci máme obchod pana Kundery se smíšeným zbožím, který situaci zvládá na výbornou, včetně případné donášky nákupů do domů.

3. Pozitiva: Důslednost při dodržování nastavených pravidel. Snaha a obětavost mnoha lidí ve vládě a na krajích, navzdory evidentním lobbystickým tlakům.

Negativa: Pozdní nástup fungování krizového štábu. Pozdní nebo některá zamítavá rozhodnutí o rychle nabízených prostředcích pro boj proti koronaviru z mnoha míst v ČR.

Není však korektní kritizovat něco či někoho, kdo se snažil a dělal dle svého uvážení věci tak, jak v danou chvíli nejlépe dovedl. Kdo dělá službu pro veřejnost, musí počítat ponejvíce s negativní reakcí. Jak praví staré rozvité přísloví: Po bitvě je každý generál, ale takový generál žádnou bitvu nevyhrál, jen o ní závistivě povídal …

Odpovídal v úterý 28. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Karel Pospíšil, Kozlany

 Karel PospíšilZdroj: archiv

1. V současné době již nelze zobecňovat význam slova problém. Problémy vždy byly, jsou i budou, ale jsme zde od toho, abychom je řešili. Nemyslím si, že je u nás něco větším problémem než jinde. Cítil jsem, že lidem chybí, osobní kontakt s kamarády, a to nejen v rámci té naší české kultury v restauračních zařízeních. Naši obec tvoří především rodinné domy se zahrádkami, proto mají naši občané a děti přece jen možnost vyžití a pohybu. Daleko složitější je to tam, kde lidé žijí v bytových domech a samozřejmě domovech pro seniory. Nyní je třeba vnímat také paradoxně problém, který souvisí s budoucností. V každém z nás se totiž množí otázky, co bude následovat, jaký dopad bude mít pandemie na naše životy, co vše se změní. Pevně věřím, že i tuto zkoušku naše společnost se ctí zvládne.

2. Všem našim občanům bez rozdílu. Pochopili, že se nacházíme všichni ve složité situaci. Ještě dříve, než nabylo účinnosti nařízení vlády o povinnosti nosit ochranné roušky či jiným vhodným způsobem si zakrývat ústa a nos na místech veřejnosti přístupných, jsme měli ušité roušky, a to díky našim občanům, kteří během několika dnů, bez nároku na odměnu ve dne v noci, ušili několik stovek roušek, které jsme neprodleně rozdávali občanům do domů, ale také jsme s rouškami pomohli dětem a zaměstnancům dětského domova. Poděkování bezesporu patří všem. kteří navzdory probíhající pandemii vykonávají svou profesi. Jsou to zdravotníci, pracovníci sociálních a pečovatelských zařízení, řidiči hromadné dopravy, lidé zajišťující zásobování, prodavačky, pracovníci ve výrobě, pekaři, zpracovatelé a výrobci potravin, ale také pracovníci, kteří zajišťují úklid i svoz odpadů. Těch lidí je celá řada. Všem patří obdiv a upřímné poděkování. Také bych rád poděkoval všem našim občanům, kteří k této situaci přistupují zodpovědně, dodržují všechna nařízení a jsou ohleduplní k druhým.

3. Myslím si, že vláda dělá vše, co je v dané situaci možné, v nastalé situaci se orientuje a realizaci opatření zvládá velmi dobře, což většina občanů s povděkem kvituje. Co mi však vadí, že někteří „politici“ i do této těžké doby a tvrdé zkoušky národa tahají politiku svého osobního egoismu a pronášejí nesmyslné bláboly. Držme pohromadě a věřím, že společně vše zvládneme! Mrzí mě ovšem, že vláda i kraje nás starosty malých obcí neberou jako sobě rovné. Spíše z nás udělali jakési hlupáky, kterým není možno svěřit žádné informace. Stát, potažmo jeho úředníci, nás dostali do obrazu, že starostové jsou „dementi“, kteří neumí pracovat s důvěrnými informacemi a nejsou schopni zajistit bezpečnost zpracovávaných dat. Souvisí to se skutečností, že nemáme právo se dovědět, kdo v obci má nařízenu karanténu, případně, kdo je nakažený koronavirem. Na druhé straně jsme obdrželi pokyn, že máme spolupracovat s příslušnými orgány a pomáhat jim odhalovat ty, kteří nedodržují karanténu, či by v ní měli být. Problém je, že jména těchto lidí jsou nám neznámá, a tak je to celé jen k smíchu.

Odpovídal ve středu 29. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Markéta Vaňková, primátorka Brna

Markéta Vaňková, BrnoZdroj: Archiv

1. Pokoušíme se zmapovat ekonomické dopady pandemie do rozpočtu města, kde očekáváme propad příjmů ze státní pokladny o více než jednu miliardu. Omezující opatření se projeví i na hospodaření městských firem. Budeme tedy určitě hledat úspory, ale současně víme, že projekty, jako třeba Velký městský okruh nebo Tramvaj Plotní, jsou pro Brno životně důležité a musí pokračovat…

2. Uvedením jednoho jména, ať už firmy nebo člověka, bych znevážila desítky, stovky, tisíce ostatních… Výjimeční byli a pořád jsou všichni, kteří pochopili, že každý z nás je součástí řešení.

3. Nechtěla bych se stavět do role chytrého generála, navíc vyhráno ještě určitě není. Zpočátku hlavně vázly informace směrem z vlády k nám, lépe mohla fungovat také distribuce ochranných prostředků pro zdravotníky, kterou zajišťoval stát a kraje. Ale koronavirus nás všechny postavil do situace, jaká tu nikdy nebyla, takže ani nemohlo všechno fungovat jako po drátkách. Brno si navíc dokázalo poradit. Teď mi vadí především podivné pokusy vlády obcházet zákony a hlavně její chaotické kroky. Na jedné straně prodlužování nouzového stavu, na druhé zmatené rozvolňování opatření… A to vše bez jakéhokoliv hodnověrného zdůvodnění.

Odpovídala ve čtvrtek 30. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Milan Buček, Ivančice

Milan Buček, IvančiceZdroj: Archiv

1. Město má v současné době rozestavěny dvě velké stavby, do kterých investuje většinu svých financí. Zprávy o předpokládaném snížení příjmu městského rozpočtu daným rozpočtovým určením daní jsou pro město velmi nepříznivé. Zastavujeme investice, které snesou odkladu a neohrozí chod města. Zda toto opatření bude dostatečné, ukáže další vývoj, v opačném případě budeme činit další kroky k zajištění financí. Očekávání snížení daňového výnosu. Děláme si sami rezervy, aby byl rozpočet stále vyrovnaný. Nesmíme hospodařit se schodkem.

2. Všem zdravotníkům-lékařům, sestrám , ostatnímu zdravotnickému personálu a všem lidem, kteří aktivně pomáhali, šili roušky a zajišťovali to, co stát nestihl.

3. Z hlediska řízení státem je situace nepřehledná, velké množství nařízení je vydáváno impulsivně což právě neusnadňuje další činnost krajů a obcí s rozšířenou působností. Nedostatečné zajištění ochranných prostředků pro praktické lékaře pečovatelskou službu a jiné potřebné služby, jejich distribuce s dvoutýdenním zpožděním vystavila kraje a města ORP velkému tlaku. Hlavně logistika distribuce OOP (osobní ochranné prostředky, pozn. red.) byla žalostná. Krizové štáby pouze suše konstatují nedostatek OOP a snaží se je zajistit vlastní silou za přemrštěné ceny.

Oprávněnost kroků vlády je dána soudním výrokem, stát má zpracované krizové scénáře pro případy pandemie, nevím, proč se postupovalo jiným způsobem. Stačilo přenechat činnost krizovému štábu.

Jako vždy, nedostatky se projeví až během nastalé situace, určitě je vhodné analyzovat postupy a zvážit zásoby státních hmotných rezerv pro podobné případy. Krizové řízení cvičí různé situace, blackout, sucho, povodně, k zamyšlení je, zda se nezačít připravovat i na zvládnutí pandemie.   Hodnotím spíše snahu řešit těžkou situaci. Všichni máme málo informací.

Odpovídal ve středu 29. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jiří Crha, Blansko

Jiří Crha, starosta Blanska.Zdroj: archiv starosty

1. V posledních týdnech řešíme hlavně to, jak nařízení vlády uvádět do praxe. Od počátku je stejný model, vláda vyhlásí mimořádné opatření, obce nejsou informované předem, vše se dozvídáme z médií, chybí detailnější informace. Patrné je to na nyní na příkladu otevírání základních a mateřských škol – ministerstvo vyhlásilo termín možného otevření škol za podmínky dodržení hygienických opatření, ta ale zatím nestanovilo. Provoz se má obnovit 25. května, podmínky znovu zprovoznění ale zatím neznáme, nevíme, co budeme muset jako zřizovatelé zajistit, metodický pokyn zatím ministerstvo neposlalo. Nejistota také trvá ohledně financování, čekáme, jaký dopad budou mít mimořádných opatření na rozpočet města. Mám ale radost, že se nám zatím daří zvládat vše podstatné.

2. Těžko vyzdvihnout někoho konkrétního, v našem městě se od počátku zvedla velká vlna solidarity, nejrůznější pomoc nabídly desítky firem a stovky jednotlivců, společně jsme se snažili zajistit zejména péči o nejrizikovější skupiny a ochranné pomůcky pro seniory, sociální službu a zdravotníky, včetně těch v Nemocnici Blansko, která patří městu. Řada potřeb se podařila pokrýt díky projektu města, skautů a blanenské farnosti ‚Pomáháme Blansku‘, který zkoordinoval akutní požadavky a potřeby a pomohl pokrýt pomoc s nákupy a donáškami pro seniory, hlídáním dětí i dodávkou zdravotnických potřeb. Odstartoval ale i projekt Město šije, v němž z materiálu nakoupeného městem dobrovolníci ušili na 19 tisíc roušek. Poděkování patří všem, kteří se na jakékoliv pomoci podíleli, těm, kteří zajistili fungování města i lidem, kteří se podvolili omezením a zachovávají si chladnou hlavu.

3. I když máme velké výhrady k tomu, jakým způsobem byly v počátcích zajištěny, respektive nezajištěny ochranné pomůcky pro zdravotníky a sociální službu, nechci postup vlády v začátcích pandemie jen kritizovat. Šlo o novou situaci, s níž nikdo neměl zkušenosti. A bylo třeba jednat rychle. Proto bych odpustil, že na začátku chyběla koordinace a informování obcí příliš nefungovalo. Moc ale nechápu, proč tento stav přetrvává už druhý měsíc a vláda stále činí překotná rozhodnutí, stanovuje účinnost svých nařízení obratem, většinou aniž s nimi obce seznámí s dostatečným předstihem. Termíny se neustále mění a mnohdy se rozcházejí i tvrzení jednotlivých členů vlády. Je pak nadmíru složité se v tom, co platí, vyznat, opatření uvádět do praxe a srozumitelně s nimi seznamovat občany. Je také otázkou, zda nastavené restrikce, zejména ty, které omezují drobné živnostníky, byly v takovém rozsahu nutné. Věřím ale, že v zásadě všichni se snaží dělat maximum a myslím, že jsme zoceleni, pokud se podobná situace bude opakovat.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jaroslav Dohnálek, Boskovice

Jaroslav Dohnálek, starosta Boskovic.Zdroj: archiv starosty

1. Domnívám se, že aktuálně se ještě nepotýkáme s problémy, ale očekávám, že se v blízké i vzdálenější budoucnosti budeme potýkat s následky vzniklé situace. Velkým problémem je informovanost. Informace se mění každým dnem, podnikatelé i občané jsou z toho zmatení a neorientují se v tom, co se může a nemůže. Jako příklad uvedu drobnost – rozhodnout v noci o tom, že se od rána opět vybírá poplatek za parkovné, není podle mě systémové. Nejdříve se vydal „jízdní řád uvolňování opatření“, pak se vydala změna jízdního řádu, další a další a dnes už je několik změn jízdního řádu. To vše má dopad třeba i na to, jak se mají chovat městem zřízené organizace. Podle dostupných informací, které se často mění ze dne na den, není možné predikovat jasnější a dlouhodobější vývoj situace například v mateřské a základní škole, které zřizujeme, v kulturních zařízeních, ve sportovních zařízeních apod. Na to bychom potřebovali jasný jízdní řád v dlouhodobějším horizontu. Dodnes také nikdo jasně neřekl, jestli pomoc vlády, potažmo krajů, byla bezplatná nebo za to bude dodatečně někdo chtít nějaké finanční náhrady. I to by potom byl problém pro městský rozpočet. Samozřejmě městu vznikly neplánované náklady na zajištění potřebných ochranných prostředků v době nouzového stavu mimo vládní pomoc, například pro městskou policii, kterou státní orgány neřešily.

2. Za této situace nechci vyzdvihovat jedince nebo jednu firmu. My jsme již v dubnovém i květnovém Boskovickém zpravodaji poděkovali konkrétním osobám, spolkům a firmám za pomoc, děkujeme i na sociální síti a webu. Obecně je potřeba poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému zvládnutí této nové krizové situace, a to jak z externích subjektů, tak i pracovníkům městského úřadu a organizací zřizovaných městem. Děkuji občanům za šití roušek, děkuji firmám za roušky, dezinfekci, ochranné štíty. Děkuji dobrovolným hasičům a městský strážníkům, že hned v prvních dnech obešli téměř 1 500 seniorů, uklidnili je, zeptali se, zda něco nepotřebují, předali jim roušky a informovali je o městem zřízené lince, kam mohou volat své dotazy a požadavky na pomoc. Velice si vážím solidarity, která vznikla za této těžké situace.

3. Já samozřejmě nemohu posuzovat postup vlády a kraje z celorepublikového hlediska, protože nemám potřebné informace. Jestli byly správné, nechávám na odbornících, já jim věřím, že byly nutné. Jestli bych udělal něco jinak? Na to nejde odpovědět bez informací, které měla k dispozici vláda. Já bych třeba neotevíral jako první hobby markety, ale vláda asi měla informace, které je k tomuto otevření vedly. Pro všechny to byla nová zkušenost, se kterou se dosud nikdo nesetkal a je příliš brzy hodnotit, co bylo správné a co špatné. To můžeme udělat až s určitým časovým odstupem po pominutí všech omezujících nařízení. Hlavně bez emocí a s chladnou hlavou. Já osobně bych třeba více preferoval naše české firmy v dodávkách ochranných pomůcek. Opět zde musím zmínit problém s přenosem a kvalitou informací. Jako obec s rozšířenou působností jsme byli krajem pověřeni distribucí ochranných prostředků zdravotnickým zařízením. Byly ohlášeny dva termíny, kdy ochranné prostředky budou dodány, nepřišly ani jednou. První zásilka přišla asi 10 dnů po vyhlášení nouzového stavu, kdy zdravotníci měli předepsané používat něco, co neměli. Dalším problémem bylo to, že zdravotníci od kraje dostali jiné seznamy, než my k distribuci. Takže někteří se po nás dožadovali ochranných prostředků, ale my jsme je pro ně neměli. Administrativním problémem bylo to, že většina zásilek dorazila o víkendu, ale telefonická spojení na zdravotníky byla pouze na pevné linky v ordinacích, které jsou o víkendu zavřené. Znamenalo to na webech dohledávat mobilní spojení nebo využívat osobní známosti s lékaři. To jsou drobnosti, které by se mohli do příští krizové situace vyřešit. Velice nás také zatěžovala naprosto zbytečná administrativa a byrokracie ze strany krajského úřadu. Náš pracovník musel denně zpracovávat různé tabulky a hlášení, k jejichž vyplnění neměl informace a ani je nemohl získat. Ubíralo mu to čas, ve kterém by mohl dělat mnohem užitečnější věci.

Odpovídal v úterý 28. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Svatopluk Pěček, Břeclav

Svatopluk PečekZdroj: archiv 

1. Vzhledem k nastalé situaci jsme samozřejmě museli vynaložit značné finanční prostředky na její zvládnutí. To souvisí například s nákupem roušek nebo dezinfekce a dalších prostředků pro Břeclavany, zejména pro seniory, ale také pro terénní pracovníky v sociálních službách, městskou policii, Technické služby a další potřebné. Kromě toho jsme navíc zavedli několik důležitých ekonomických opatření, které mají za cíl pomoci Břeclavanům lépe zvládnout následky koronavirové krize. Jsem přesvědčen, že se břeclavské radnici daří tuto nepříjemnou situaci zvládat. V současnosti proto, stejně jako jiné úřady, hledáme, jak pokrýt výpadek několika milionů, kterými jsme řešili a stále řešíme dopady této závažné situace. Nenazval bych to přímo problémem, ale zkrátka věcí, se kterou je potřeba se co nejdříve vypořádat.    

2. Přehled všech, kterým bych nyní ze své pozice chtěl poděkovat, je skutečně veliký. Nerad bych na někoho zapomněl. Děkuji proto všem obětavým Břeclavanům, kteří se jakkoliv zapojili v této nelehké době, aby pomohli ostatním. Děkuji těm, kteří obětovali svůj čas šití roušek, a mnohdy i peníze na materiál. Mé díky patří také všem dobrovolníkům, kteří se starali o nákupy potravin nebo léků pro potřebné. Děkuji rovněž složkám integrovaného záchranného systému, prodavačům, lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách. Mé poděkování je určeno také statečným seniorům, kteří teď musí snášet samotu, ale i těm, kteří jim tuto samotu pomáhají usnadnit. Děkuji rodičům, kteří své ratolesti musí už měsíce vzdělávat a vyplnit jim den programem od rána do večera. A děkuji také ještě jednou opravdu všem, kteří se v této situaci zachovali solidárně k druhým a nezištně jim pomohli, když právě potřebovali!

3. To je velmi složitá otázka. Zvláště její poslední část. Zde asi nejvíc ze všeho platí, že po bitvě je každý generál. Myslím, že vláda zareagovala na vzniklou situaci velice dobře. To nakonec potvrzují i statistiky ohledně současného vývoje nemoci, ale zejména také smrtnosti. Hodnotit či kritizovat zpětně drobné přešlapy je jednoduché.  Do toho se pouštět nebudu. Díky tomu, že máme velice zdravou ekonomiku, jsme mohli v krizi učinit záchranná opatření, která následně pomohou právě ekonomiku opětovně rychle nastartovat a český stát nezruinují. Ovšem opozici, jak se zdá, se vláda zavděčí jen málokdy. Předpokládám ale, že podobně to mají i v ostatních zemích. Já s povděkem kvituji to, že se díky včasným omezujícím opatřením zajisté podařilo zachránit tisíce lidských životů. To nakonec dokládají mnohé země, které podobná opatření včas nezavedly. Teď je však potřeba co nejrychleji nastartovat ekonomiku země, s tím asi souhlasí každý. Jak jsem uvedl, drobné přešlapy vládě nezazlívám. Je to situace, se kterou se nikdo nikdy nesetkal, vyvíjí  a mění se prakticky denně, a s tím se vyvíjí a mění i vládní opatření. Současná vláda je pod tlakem, který si jen málokdo dokáže představit. Myslím, že nyní už to více než o nařízeních vlády bude zkrátka o osobní odpovědnosti každého z nás. Věřím, že pokud budeme zodpovědní k sobě a také ohleduplní k ostatním, podaří se nám tuto „bitvu“ dobojovat do vítězného konce a ze současné situace vyjdeme jako stát ekonomicky silný, ale věřím, že také lidsky soudržnější. Dodržujme nastavená pravidla, která, jak se zdá, v této situaci pomáhají. Nosme v obchodech a vůbec v prostorách s větším pohybem osob ochranu úst a nosu, pečlivě dodržujme hygienu rukou a buďme ohleduplní k rizikovým skupinám. Společně to zvládneme.

Odpovídal 28. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Rostislav Koštial, Mikulov

Rostislav KoštialZdroj: archiv

1. Problémů je skutečně hodně. Z počátku to byla elementární neznalost dopadů pandemie, zdravotních či hospodářských. Nyní však po zkušenostech, které přinesl vývoj, vidím největší problém našeho města v totální paralýze živnostníků a podnikatelů a s tím spojený obrovský propad příjmů obyvatelstva s promítnutím do veřejných  rozpočtů.

2. Samozřejmě tato složitá doba přinesla nové hrdiny. Jsou to bezesporu zdravotníci a pracovníci v sociálních službách. Ale nemohu opomenout práci našeho krizového týmu a úředníků, kteří všechny víkendy zajišťovali ochranné pomůcky a starali se, aby byly co nejdříve na místech určení. V neposlední řadě a s velkou pokorou děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zapojili, a pomáhali, jak uměli. Někteří šili roušky, jiní tiskli štíty a mnozí pomáhali s distribucí a nabízeli nezištnou pomoc.

3. S chaotickými kroky vlády se, bohužel, setkáváme každý den. Po počátečním vyhlášení krizového stavu jsem doufal a věřil, že to vláda zvládne. Ale brzy jsem vystřízlivěl. První, a podotýkám vědomá, „podpásovka“ vlády na podnikatele a živnostníky byl přechod z krizového zákona do zákona o ochraně veřejného zdraví. Tím se vláda snaží zbavit odpovědnosti za nařízení, o kterých rozhodla. A od té doby se denně setkáváme se zmatečnými rozhodnutími, která sledují hlavně  politický marketing vlády a dopady na občana jsou, bohužel, až někde v pozadí. A co bych udělal jinak? Určitě bych nedopustil, aby krizové řízení vedli amatérsky politici a odborníci aby museli stát stranou.

Odpovídal 29. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

František Lukl, Kyjov

František LuklZdroj: archiv

1. Kyjov zatím podle oficiálních čísel hygieniků neeviduje jediného pacienta nakaženého nemocí COVID-19. Nepotýkáme se ani s nedostatkem ochranných pomůcek. Díky domácím švadlenkám a šičům jsme dokázali velmi rychle zásobit seniory i pracovníky v tzv. první linii. Momentálně roušky každé pondělí nabízíme plošně našim občanům. Největší problém související s koronavirovou pandemií tak nezažíváme nyní, ale teprve nás čeká. S ohledem na ekonomické vyhlídky město musí počítat s výrazně nižšími daňovými příjmy, a to až ve výší 20%. Proto už teď hledáme úspory, abychom mnohamilionový výpadek v rozpočtu dokázali ustát. Obávám se, že se to dotkne i některých investic, které budeme nuceni odsunout na příští roky.

2. Slova díků si zaslouží všichni, kteří přiložili ruku k dílu a nezištně se zapojili do pomoci potřebným. Desítky lidí šily roušky, další se jim jejich mimořádně důležitou práci za šicím strojem snažili zpestřit – vinaři dobrým vínem, domácí cukrářky zase třeba nějakou dobrotou. Nesmím zapomenout ani na dobrovolníky, kteří zajišťovali nákupy potravin či výdej léků našim seniorům nebo zdravotně postiženým. Nezaznamenal jsem jediné odmítnutí. Na každé zavolání tito lidé vždy nákup zajistili.

Kdybych měl alespoň v jednom případě poděkovat konkrétně, velký dík by putoval za jedním z kyjovských podnikatelů. Bohužel je natolik skromný, že si nepřál, abychom jeho jméno zveřejnili. Tento štědrý dárce nám na radnici přinesl pomyslný šek ve výši sto tisíc korun. Za tyto peníze jsme pořídili dezinfekci, kterou rozdělujeme do kyjovských domácností

3. Po bitvě je každý generál. Vláda i kraj musely dělat rozhodnutí, která rozhodně nebyla populární. Zdraví lidí je na prvním místě. Finanční zdraví obchodníků, firem a podniků při zavřených provozovnách nepochybně krvácí. Z pozice předsedy Svazu měst a obcí  s vládou vyjednáváme, aby ekonomický dopad na obce byl co nejmenší. Od ministryně financí jsem dostal příslib, že vláda nebude zasahovat do rozpočtového určení daní ani do stávajících operačních programů. Naopak nasměruje další dotační tituly do rozvoje území a pomůže legislativními i finančními nástroji ke zrychlení a usnadnění čerpání zdrojů či převodu státních pozemků. Domnívám se, že investice obcí a měst budou pro restart české ekonomiky velmi důležité.

Odpovídal v pondělí 27. dubna 2020.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jan Grois, Znojmo

Jan Grois, starosta Znojma.Zdroj: archiv starosty

1. Řešíme otevírání škol a školek. Není jasná daná metodika, která by řekla, za jakých podmínek se mají školky otevřít. Dalším problémem jsou pendleři. Mám obavu z ekonomické recese a růstu nezaměstnanosti.

2. Děkuji všem, kdo nezištně pomáhají. Také děkuji všem, kdo poctivě dodržují všechna nařízení.

3. Důležité je, že vláda rychle zatáhla za brzdu, takže jsme se vyhnuli italskému scénáři. Vláda by měla také zlepšit komunikaci při uvolňování. O spoustě věcí se dozvídáme z médií.

Odpovídal v pondělí 27. dubna.