Fara pochází z konce 19. století a nachází se v těsném sousedství kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Její účetní hodnota činí podle vedoucí samostatného oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jany Rennerové dva miliony korun.