Na Vyškovsku jsou vybrané domácnosti z Vyškova, Bučovic, Slavkova, Račic-Pístovic, Křenovic, Otnic, Nesovic, Tučap, Hostěrádek-Rešova, Drnovic a Hlubočan. „Oblasti jsou už známé, jednotlivé byty vyberou pracovníci náhodně. Účast na statistickém šetření je dobrovolná. Pokud se rodina odmítne zúčastnit, náhradní domácnost se nevybírá,“ uvedla vedoucí informačních služeb Českého statistického úřadu v Brně Dagmar Pospíšilová.
Smyslem tohoto průzkumu je získat údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých domácností a jejich životních podmínkách. Tato data jsou potřebná pro státní úřady i výzkum.

Aby se někteří lidé vybraní do statistik nestali obětí podvodníků, doporučuje Pospíšilová požadovat předložení písemného pověření.
„Potvrzení vydalo Samostatné oddělení terénních zjišťování Českého statistického úřadu nebo jde o služební průkaz zaměstnance Českého statistického úřadu,“ doplnila Pospíšilová. Lidé také mohou po tazateli požadovat předložení občanského průkazu. Totožnost pracovníka je možné telefonicky ověřit na informačním servisu na telefonu 542 528 115 nebo 542 528 200.

Český statistický úřad podle ní zaručuje anonymitu osobních údajů a jejich ochranu. O šetření informoval jednotlivé obce a služebny policie.

Miluše Planičková