Pozornost vesnice v tomto roce se zaměřila na dokončení přípravy stavby čistírny odpadních vod a kanalizace. V srpnu vedení obce obdrželo rozhodnutí o dotacích. „Státní fond životního prostředí nám poskytl přes dvaatřicet milionů korun, více než sedm milionů musí obec uhradit ze svého,“ vypočítal Hanousek. Podle jeho slov musí ještě vesnice zaplatit náklady na zpracování dokumentace, inženýrské činnosti a další potřeby, které souvisí se zadáváním pro veřejnou soutěž na dodavatele.

Každý majitel rodinného domu se bude muset podle zákona připojit na splaškovou kanalizaci a na každou přípojku k rodinnému domu musí vydat stavební úřad územní souhlas. „V případě, že bude projekt zadaný hromadně, budou náklady činit na jeden dům osmnáct set korun. Pokud si dokumentaci lidé zajistí sami, bude je to stát až tři tisíce korun,“ doplnil starosta. Obec v hlavní části kanalizace namontuje pouze odbočku.